Carrièreperspectief

De combinatie van verschillende achtergronden (economie, business, communicaties, law, social sciences) met Data Science zorgt voor een uniek profiel. De opleiding biedt een uitstekende basis om binnen bedrijven en organisaties - als ‘linking pin’ tussen programmeurs en het hogere management - te kunnen adviseren over het verzamelen, beheren, analyseren, interpreteren en optimaal benutten van grote hoeveelheden data.

Met deze master beschik je zowel over kennis als over toepassingscompetenties op het gebied van Data Science

Studenten die de MSc specialisatie Data Science: Business and Governance hebben gevolgd, beschikken over de kennis maar ook over de (toepassings)competenties van verwerkings- en analysetechnieken. En dat gecombineerd met gedegen economische en juridische perspectieven op het gebied van Data Science.

Bovendien hebben ze tijdens de opleiding geleerd actief met data aan het werk te gaan en hun kennis toe te passen.

Een snel groeiende behoefte aan Data Scientists

Vanuit overheid, bedrijfsleven en wetenschap is er een snel groeiende behoefte aan Data Scientists. Met name Data Scientists die enerzijds over het analytisch vermogen beschikken om grote hoeveelheden data te analyseren, patronen te herkennen en data te visualiseren, en anderzijds ook interdisciplinaire ervaring hebben op het economische en juridische terrein.

Beroepen en expertises

Data Scientist is een relatief nieuwe professie. Daarom bestaat er nog geen complete lijst van beroepen waarin je als Data Scientist aan de slag kunt gaan. Hierbij enkele voorbeelden op basis van de kennis van nu: 

 • Data Scientist
 • Statistical / Data Analyst
 • Data Protection Manager
 • Data Regulatory Officer
 • Consultant Data Concessions
 • Web Data Entrepreneur
 • Predictive Analytics Modeler, Data Scientist
 • Business Intelligence & Analytics Lead
 • Advanced Analytics Practice Manager
 • Manager Customer Analytics
 • Marketing Research Analyst
 • Litigation Support Analyst
 • e-Health Analyst
 • Public Records Analyst
 • Web Analyst
 • Social Media Analyst
 • Privacy Officer
 • HR analyst
 • Open government analyst
 • On-Line Data Strategist
 • Data journalist
 • Heath-care quality analyst
 • Neuro-data analyst
 • Customer profile analyst
 • Culture analyst
 • Sentiment analyst


Alle masteropleidingen

Meer weten?