Master Kunst- en Cultuurwetenschappen

De master Kunst- en Cultuurwetenschappen speelt met vijf verschillende specialisaties in op culturele en maatschappelijke veranderingen als gevolg van digitalisering en globalisering.

Waarom de master Kunst- en Cultuurwetenschappen in Tilburg?

Binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen staan de volgende aspecten van kunst en cultuur centraal:

  • De verschillende soorten cultuuruitingen in de vorm van literatuur, beeldende kunst, film en popmuziek.
  • De zakelijke kant van cultuur, zoals consumentengedrag, cultuurparticipatie en cultuurbeleid.
  • De actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur, in de vorm van multiculturaliteit, multimedialiteit en digitalisering.

Met een van de onderstaande tracks kun je jezelf bovendien specialiseren in de aspecten van kunst en cultuur die jij het meest interessant vindt.

Keuze uit vijf masterspecialisaties

Volg de link naar de masterspecialisatie voor meer informatie over het programma en de mogelijkheden die je na je studie met de specialisatie hebt.

Art, Media and Society

Art, Media and Society is een Engelstalige track over hoe digitale culturele producten de maatschappelijke problemen reflecteren en wat hiervan de sociale, politieke en ethische implicaties zijn.

Global Communication

Global Communication is een Engelstalige track over hoe je in een tijd van globalisering en superdiversiteit communicatieve vaardigheden kunt aanleren en inzetten om culturen en subculturen nader tot elkaar te brengen, en welke rol onderwijs en beleid hierbij kunnen spelen.

Jeugdliteratuur

Jeugdliteratuur is een Nederlandstalige track die vanuit theoretische concepten zoals 'kindbeeld' en 'adaptatie' - en met oog voor historische ontwikkelingslijnen - reflecteert op maatschappelijke veranderingen en actuele debatten in de (internationale) jeugdliteratuur.

Management of Cultural Diversity

Management of Cultural Diversity is een Engelstalige track over culturele diversiteit en het beperken van risico’s binnen organisaties en/of in de maatschappij op gebieden zoals onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, kunst en cultuur.

Ritual in Society

Ritual in Society is een Engelstalige track over rituelen en gewoonten in de (internationale) samenleving van vroeger en nu.

Kunst- en Cultuurwetenschappen in het kort

Taal Engels, alleen Jeugdliteratuur is in het Nederlands
Start Een keer per jaar (eind augustus)
Duur 12 maanden
Titel Master of Arts (MA)
Best aansluitende bachelors Algemene Cultuurwetenschappen en Pabo University.
Bekijk de toelatingseisen en aanmeldprocedure per track
Na je studie Bekijk de beroepsperspectieven per track


Alle masteropleidingen

Meer weten?