Carrièreperspectief Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

Wanneer de lerarenopleiding behaald is, biedt dat extra beroepsmogelijkheden. Ten eerste kun je uiteraard nog steeds aan de slag in het vakgebied van je oorspronkelijke studie. Ten tweede kun je aan de slag als leraar. Wanneer je al als leraar werkt, verbeter je je carrièreperspectieven omdat je beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid. En ten derde zijn er beroepsmogelijkheden in de educatieve sector.

De groeiende vraag naar leraren

Uit een onderzoek naar de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, is gebleken dat de vraag naar leraren de komende jaren zal toenemen.

Overige beroepsperspectieven

Na het behalen van een vakinhoudelijke bachelor en een vakinhoudelijke master is de student uiteraard volwaardig gekwalificeerd om in de oorspronkelijke studierichting een baan te gaan zoeken. Op die manier behoud je de mogelijkheid om, naast het leraarschap, ook een carrière na te streven in het vakgebied van je oorspronkelijke studie.

Andere mogelijkheden

Daarnaast kun je met een geheel of ten dele afgeronde lerarenopleiding ook een baan gaan zoeken buiten het onderwijs. Vaardigheden die je tijdens de opleiding ontwikkelt, zijn onder andere:

 • Motiveren
 • Presenteren
 • Kennisoverdracht
 • Leidinggeven aan groepen
 • Samenwerken
 • Conflicthantering
 • Het ontwerpen van educatief materiaal
 • Het onderzoeken en ontwikkelen van onderwijs
 • Sociale en communicatieve vaardigheden

Deze vaardigheden komen in diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid van pas. Enkele voorbeelden van beroepen buiten het voortgezet onderwijs zijn:

 1. Beleidsmedewerker op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
 2. Educatieve afdeling van een culturele instelling
 3. Stafmedewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
 4. Medewerker bij het Cito (toetsinstituut)
 5. Medewerker bij de redactie van onderwijsbladen
 6. Auteur bij uitgevers van lesmethoden
 7. Het geven van trainingen voor bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld presentatietechnieken, conflicthantering, samenwerking
 8. Het geven van trainingen voor bedrijven op het eigen vakgebied
Alle masteropleidingen

Meer weten?