Vakken en programmaopbouw Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

Vakkenoverzicht

De eenjarige (post-)master Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) – Maatschappijleer bestaat uit een programma van 60 ECTS, verdeeld over twee semesters (vier blokken).

Semester 1

Semester 1 loopt van eind augustus/begin september tot januari en is verdeeld in twee blokken van ieder acht weken. Per week heb je:

 • één dag colleges
 • één dag zelfstudie
 • drie dagen stage

 • Algemene Didactiek (6 ects)
 • Vakdidactiek Maatschappijleer (6 ects)
  • Centrale thema's bij Algemene Didactiek en Vakdidactiek:
  • Ontwerpen van onderwijs
  • Lesvoorbereiding
  • Werkvormen
  • Toetsing en evaluatie
  • Theorie curriculumoriëntatie
  • Reflectie op onderwijs
  • Klas als leeromgeving
  • Leertheorie: leerpsychologie
  • Leertheorie: leren te leren
  • Adolescentie
  • Omgaan met leerlingverschillen
  • ICT
 • Masterclasses en Opleiden in de School (6 ects)
  • Intervisie en mentoring
  • 6 colleges op Tilburg University, 12 colleges op de opleidingsschool
 • Didactische Oriëntatiestage (12 ects)
  • Je loopt stage in een aantal onder- en bovenbouwklassen.

Semester 2

Semester 2 loopt van januari tot juli en duren respectievelijk 10 en 9 weken. Per week heb je:

 • vier dagen stage
 • om de week een terugkomdag


Programmaopbouw

Theorie en praktijk geïntegreerd

De kracht van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg is dat theorie en praktijk met elkaar geïntegreerd zijn.

De opleiding is onderverdeeld in twee fases: in de eerste fase worden vakdidactiek en algemene didactiek afgewisseld met een stage, waarvan de inhoud iedere week is verweven rondom een thema. Vanaf het begin vindt een deel van het curriculum plaats op de scholen zelf. De koppeling tussen theorie en praktijk wordt versterkt door de nauwe samenwerking tussen universitaire docenten algemene didactiek en vakdidactiek, en opleidingsdocenten van het voortgezet onderwijs.

In de tweede fase van de opleiding zal de nadruk liggen op de stage en het uitvoeren van lesontwerpopdrachten en leeronderzoeken.

Een verticale en horizontale leerlijn

Binnen de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg zijn er geen losse, over de tijd heen gescheiden, modulen. Per leerjaar doorloop je een geïntegreerd programma waaruit alle onderdelen met elkaar verweven zijn door middel van thema's (de verticale leerlijn). Deze thema's komen logisch opeenvolgend aan de orde (de horizontale leerlijn).

Opleidingsteams Tilburg University - OMO

Docenten algemene didactiek en vadidactiek vormen samen met opleidingsdocenten van de middelbare scholen de opleidingsteams. Hierdoor worden theorie en praktijk perfect aan elkaar gekoppeld.

Leren reflecteren: integratiemomenten

Een aantal collegedagen worden ingevuld door een ervaren lerarenopleider, mede op basis van studentvragen en -ervaringen. Deze worden gebruikt als integratiemoment en zijn bedoeld als bezinning, verbreding, verdieping en/of verbinding tussen de thema's.

Portfolio

In alle fasen van de opleiding worden opdrachten gemaakt, waarin een of meer thema's uit de theorie onderzocht worden in de praktijk. Hierover rapporteer je vervolgens in het portfolio. Een onderdeel van de opdrachten is het observeren van leraren, klassen, leerlingen en/of de student zelf. Om die reden houdt de student een digitaal portfolio bij, waarin zowel schriftelijk als videomateriaal opgenomen wordt.

Alle masteropleidingen

Meer weten?