Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Engels voor bezoekers

Met een kleine 500 miljoen moedertaalsprekers en een derde van de wereldbevolking die de taal gebruikt, is het Engels met recht een wereldtaal te noemen. Engels is de internationale taal van de wetenschap, van de automatisering en van de luchtvaart. Het is bovendien een werktaal van internationale organisaties zoals de VN, de NAVO en de EU.

Uiteraard is de Engelse taal ook niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Eén Engelssprekende collega in het gezelschap en de gehele vergadering vindt plaats in het Engels. Zeker voor een exportland als Nederland is beheersing van het Engels een voorwaarde voor groei, maar eigenlijk is kennis van de taal wereldwijd onmisbaar in uw carrière.

Ook in het Nederlandse hoger onderwijs dringt het Engels steeds verder door. Veel lesmateriaal is Engelstalig en het aantal Engelstalige opleidingen blijft toenemen. Het onderwijs in de masterfase vindt op de meeste Nederlandse universiteiten voor meer dan de helft in het Engels plaats.

Het Language Center biedt verschillende cursussen Engels aan.

Classroom English: Cambridge Advanced & Cambridge Proficiency level

13x2 uur college, 6 uur per week thuisstudie

Deze cursus Classroom English is ontwikkeld voor docenten in het middelbaar (tweetalig) onderwijs of op het hbo/wo die in het Engels les moeten geven. Er zijn cursussen op verschillende niveaus:

  • Classroom English: Cambridge Advanced (naar C1) in het najaar 2017 (september – december)
  • Classroom English: Cambridge Proficiency (naar C2) in het najaar 2017 (september – december)

Tijdens de cursussen werkt u aan het verbeteren van uw algemene taalvaardigheid Engels. Op deze manier bent u beter in staat lesmaterialen te ontwikkelen en flexibel te communiceren in de klas. Tijdens de interactieve lessen wordt gebruik gemaakt van een Cambridge lesboek, aangevuld met hand-outs en materialen die voor u als deelnemer relevant zijn.

De cursus wordt zo veel mogelijk aangepast aan de wensen en behoeften van de groep. Een communicatieve en gepersonaliseerde aanpak staat centraal. U leert de grammatica van het Engels in relevante context en u bent grotendeels zelf verantwoordelijk voor het soort vocabulaire dat u leert. U werkt in kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 12 personen om het actief gebruik van het Engels te stimuleren. De cursus wordt gegeven in een multimediazaal van het Tilburg University Language Center.

Kosten en inschrijven>>

Professional Writing in English

Klik hier voor meer informatie over deze cursus

Academic Writing in English for Ph.D. Candidates / Junior Researchers

Klik hier voor meer informatie over deze cursus

Basic CLIL Skills

6x3 uur college, 6 uur thuisstudie per week

U bent onlangs tot enkele jaren geleden begonnen als docent in het tweetalig onderwijs. Uw Engels is al van een redelijk hoog niveau (B2+ of hoger), maar u wilt net dat stapje verder gaan. Het overbrengen van de inhoud van uw vak staat voorop, maar daarnaast wilt u ook dat uw leerlingen zo veel mogelijk Engels meekrijgen.

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. U leert tijdens deze cursus niet alleen uw didactische kwaliteiten als vakdocent in te zetten, maar ook als taaldocent te denken. Deze korte en praktische cursus geeft u de handvatten om uw lessen communicatiever te maken en het taalleren van uw leerlingen te ondersteunen.

Tijdens de cursus passeren verschillende CLIL-technieken de revue. U krijgt achtergrondinformatie over de basisprincipes van CLIL, maar gaat vooral ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld met het aanpassen van uw lesmateriaal, met zelf korte lessen geven en met feedback geven op lessen van andere deelnemers. De technieken die aan bod komen, zijn zo algemeen dat ze met een beetje creativiteit in alle vakken en op verschillende niveaus kunnen worden ingezet.

Kosten en inschrijven>>

English for TOEFL

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Dit is een algemene vaardigheidscursus die zich richt op alle onderdelen van taalvaardigheid: schrijven, lezen, spreken en luisteren. U kiest voor deze cursus wanneer u uw algehele niveau Engels wilt verbeteren. De TOEFL geldt als richtlijn, maar let op: deze cursus is géén examentraining en u krijgt aan het eind ook géén officieel TOEFL-certificaat. Voordeel van deze cursus is dat de groep vrijwel altijd gesplitst wordt op basis van niveau, waardoor u met een redelijk homogene groep cursisten bij elkaar zit.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld strategieën voor lezen en luisteren inzetten, gestructureerde korte teksten over allerlei onderwerpen schrijven en vloeiender spreken. Bovendien bent u in staat om tabellen, grafieken en afbeeldingen in lopende tekst te beschrijven. U hebt dan niveau B2/C1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie>>

Kosten en inschrijven>>