Onderzoek Sociale wetenschappen

Wetenschapscommissie

Het Management Team van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences heeft besloten tot het instellen van een Wetenschapscommissie. In april 2012 is door decaan Klaas Sijtsma de Wetenschapscommissie TSB geïnstalleerd. De leden zijn:

De Wetenschapscommissie stelt een richtlijn op over ‘Data Handling & Methods Reporting’ (DHMR) voor TSB onderzoekers. Verder onderzoekt de Wetenschapscommissie met enige regelmaat de kwaliteit van de opslag van data en het rapporteren van methoden door onderzoekers van TSB. Gekeken wordt dan naar zaken als:

  • De opslag van hun onderzoeksgegevens (in een data-archief in het eigen instituut, in een landelijk data-archief zoals Data Archiving and Networked Services (DANS) op een server die via het internet toegankelijk is);
  • De volledigheid van de opgeslagen onderzoeksgegevens (ingevulde vragenlijsten, ruwe onderzoeksdata van experimenten, gegevensbestanden verkregen door transformatie van ruwe onderzoeksgegevens, met inbegrip van ontbrekende waarnemingen en uitbijters, gegevensbestanden zoals gebruikt voor de statistische analyses, etc.);
  • De verslaglegging van gebruikte onderzoeksmethoden;
  • Het nakomen van regels met betrekking tot privacy van proefpersonen in experimenten en deelnemers aan andere vormen van onderzoek;
  • De toegankelijkheid van gegevens voor andere onderzoekers, reviewers van tijdschriften, en iedereen die gegevens en daarop gebaseerde resultaten en conclusies wenst te controleren;

Het Management Team benoemt de TSB Wetenschapscommissie. Zij bestaat uit een voorzitter-hoogleraar en ten minste drie wetenschappelijke medewerkers (gepromoveerd en voor ten minste 0.8 fte in vaste dienst).