Administratie en geld

Collegegeld

Twee verschillende tarieven

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de twee verschillende soorten tarieven. Op de hieronder beschreven hoofdregels zijn veel uitzonderingen van toepassing en bovendien vallen sommige studenten nog in een overgangsregeling.

Wettelijk tarief: nog geen diploma (Euro 1906,- in 2014-2015)

Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het collegegeld vast voor voltijd- en deeltijdstudies in het Nederlands hoger onderwijs. Dit tarief dient te worden betaald door studenten voor een bacheloropleiding, wanneer ze nog geen bachelordiploma hebben behaald; en voor een masteropleiding wanneer ze nog niet eerder masterdiploma hebben behaald. Dit is het wettelijk tarief.

Dit wettelijk tarief is overal hetzelfde en hoeft maar één keer betaald te worden, ongeacht hoeveel verschillende studies of vakken je volgt op verschillende instellingen, zolang je voor die opleiding wettelijk tarief betaalt.

Instellingstarief: in het bezit van een diploma

De tarieven voor overige studenten (zonder EER-nationaliteit of daaraan gelijkgesteld, die niet aan het woonplaatsvereiste voldoen en/of die al een diploma hebben), voor deeltijdse en andere vormen van hoger onderwijs mag de onderwijsinstelling zelf bepalen. Dit heet het instellingstarief. Dit tarief is meestal een flink stuk hoger dan het wettelijk tarief.
Wanneer je instellingstarief betaalt, moet je dat voor iedere inschrijving opnieuw betalen.

Het kan voorkomen dat je meerdere tarieven naast elkaar betaalt, wanneer je voor meerdere opleidingen bent ingeschreven.
Bijvoorbeeld: je bent Nederlander, woont in Nederland en hebt een bachelordiploma. Wanneer je voor een tweede bacheloropleiding en een (eerste) master opleiding inschrijft betaal je instellingstarief voor de bacheloropleiding én het wettelijk tarief voor de masteropleiding. Wanneer je nog geen bachelordiploma zou hebben, betaal je maar één keer het wettelijk tarief voor beide opleidingen.

Let wel: dit mogen instellingen zelf bepalen. Zo heeft Tilburg University een overgangsregeling vastgesteld, waardoor dit jaar (2014-15) voor het laatst een student voor een tweede bacheloropleiding een instellingstarief betaalt dat gelijk is aan het wettelijk tarief.

Instellingstarief is fiscaal aftrekbaar.

Regeling Inschrijving en Collegegeld

Op de pagina tarieven per collegejaar vind je de Regeling Inschrijving en Collegegeld, waarin je de officiële definities, tarieven, voorwaarden en uitzonderingen kunt vinden. In een bijlage van de regeling vind je tevens de indicatieve tarieven tot en met 2017.Stuur door

Wat is de uitkomst van één plus twee

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van één plus twee

Geef een numerieke waarde op