Betalen bij Tilburg University

Tarieven collegegeld

2022-2023
2021-2022

Let op:  nadat bovenvermelde tarieven in februari 2021 zijn vastgesteld, heeft de minister het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd, met onder meer een korting van 50% op het wettelijk tarief in 2021-22. 

Dit betekent dat het wettelijk tarief voor 2021-22 € 1.084 bedraagt, en alle daarvan afgeleide tarieven naar rato worden verlaagd.  Alle instellingstarieven worden gereduceerd met € 1.084.

Dit geldt alleen voor studiejaar 2021-22, dus, ook voor studenten die in februari 2022 starten, t/m augustus 2022.  

De exacte wijzigingen zijn opgenomen in het Tilburg University Education Service document. Het Tilburg University Education Service Document prevaleert boven de Regeling inschrijving en collegegeld 2021-22 hierboven.

Halvering collegegeld eerstejaars

Eerstejaars studenten die het wettelijk tarief betalen en in september 2022 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs beginnen, betalen de eerste twaalf aaneengesloten maanden slechts de helft van het tarief voor 2022-23: €1.104,50.

Let op: dit geldt slechts gedurende de eerste 12 maanden, gerekend vanaf je eerste inschrijving. Wanneer je je opleiding halverwege beëindigt om per september 2023 over te stappen naar een andere opleiding, dan zijn de eerste 12 maanden voorbij en betaal je het volledige bedrag van september 2023.

Dit geldt ook voor het eerste jaar van inschrijving aan een  lerarenopleiding (master), wanneer je niet eerder een opleiding in het domein 'zorg' of 'onderwijs' hebt gevolgd.

Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid.

Aankomend student en al een diploma* in bezit

* met "diploma in bezit " wordt bedoeld: het laatste tentamen hebben behaald van de opleiding.  Dus ook wanneer je alle onderwijsonderdelen hebt afgerond, maar feitelijk nog geen diploma hebt ontvangen (in bezit), voldoe je aan het criterium 'diploma behaald of in bezit'.

Experiment Flexibel studeren

Student-ondernemers, mantelzorgers, chronisch zieke studenten en topsporters komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor deelname aan het experiment Flexstuderen.  Zij volgen dan een programma van minimaal 18 en maximaal 42 ec, waarvoor ze wettelijk tarief naar rato van het aantal ec betalen, plus een opslag van 15%.

Bekijk meer informatie over flexstuderen