Betalen bij Tilburg University

Tarieven collegegeld

Op deze pagina vind je de officiële stukken met de tarieven voor het huidige en volgende collegejaar.

2022-2023

Halvering collegegeld eerstejaars

Eerstejaars studenten die het wettelijk tarief betalen en in september 2022 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs beginnen, betalen de eerste twaalf aaneengesloten maanden slechts de helft van het tarief voor 2022-23: €1.105,00.

Let op: dit geldt slechts gedurende de eerste 12 maanden, gerekend vanaf je eerste inschrijving. Wanneer je je opleiding halverwege beëindigt om per september 2024 te beginnen aan een andere opleiding, dan zijn de eerste 12 maanden voorbij en betaal je het volledige bedrag voor 2023-24 per september 2024.

Studenten die in het wo aan een lerarenopleiding (master) beginnen en het wettelijk tarief betalen, hebben het eerste jaar van deze lerarenopleiding recht op halvering van het wettelijk collegegeld. Voorwaarde om aanspraak te maken is wel dat de student in 2018-2019 of later is begonnen in het hoger onderwijs. Kijk voor meer informatie en de website van de Rijksoverheid.

Aankomend student en al een diploma* in bezit

* met "diploma in bezit " wordt bedoeld: het laatste tentamen hebben behaald van de opleiding.  Dus ook wanneer je alle onderwijsonderdelen hebt afgerond, maar feitelijk nog geen diploma hebt ontvangen (in bezit), voldoe je aan het criterium 'diploma behaald of in bezit'.

Experiment Flexibel studeren

Student-ondernemers, mantelzorgers, chronisch zieke studenten en topsporters komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor deelname aan het experiment Flexstuderen.  Zij volgen dan een programma van minimaal 18 en maximaal 42 ec, waarvoor ze wettelijk tarief naar rato van het aantal ec betalen, plus een opslag van 15%.

Bekijk meer informatie over flexstuderen

Veelgestelde vragen over collegegeld

Zie de antwoorden op Collegegeld en betaling.