Betalen bij Tilburg University

Tarieven collegegeld

2021-2022
2020-2021

Halvering collegegeld eerstejaars

Eerstejaars studenten die het wettelijk tarief betalen en in september 2021 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs beginnen, betalen de eerste twaalf aaneengesloten maanden slechts de helft van het tarief voor 2021-22: €1.084.

Vanwege COVID-19 wordt dit bedrag voor 2021-22 eenmalig nogmaals gehalveerd  en bedraagt het collegegeld voor deze studenten € 542.

Let op: dit geldt slechts gedurende de eerste 12 maanden, gerekend vanaf je eerste inschrijving. Wanneer je je opleiding halverwege beëindigt om per september 2022 over te stappen naar een andere opleiding, dan zijn de eerste 12 maanden voorbij en betaal je het volledige bedrag van september 2022.

Dit geldt ook voor het eerste jaar van inschrijving aan een  lerarenopleiding (master), wanneer je niet eerder een opleiding in het domein 'zorg' of 'onderwijs' hebt gevolgd.

Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid.

Aankomend student en al een diploma* in bezit

* met "diploma in bezit " wordt bedoeld: het laatste tentamen hebben behaald van de opleiding.  Dus ook wanneer je alle onderwijsonderdelen hebt afgerond, maar feitelijk nog geen diploma hebt ontvangen (in bezit), voldoe je aan het criterium 'diploma behaald of in bezit'.

Experiment Flexibel studeren

Met ingang van studiejaar 2017-2018 kunnen student-ondernemers, mantelzorgers, chronisch zieke studenten en topsporters zich onder bepaalde voorwaarden aanmelden als flexstudent. Zij volgen dan een programma van minimaal 18 en maximaal 42 ec, waarvoor ze wettelijk tarief naar rato van het aantal ec betalen, plus een opslag van 15%.

Bekijk meer informatie over flexstuderen