Tilburg University logo statue

Oekraïne: Info en ondersteuning voor studenten en medewerkers

Tilburg University is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en leeft mee met alle getroffenen. De oorlog in Oekraïne raakt ook onze hechte gemeenschap. Van meerdere van onze collega’s en studenten bevinden zich naasten in het getroffen gebied. We kunnen ons voorstellen dat de situatie een grote impact heeft op het welzijn van veel studenten, onderzoekers, docenten en andere medewerkers in onze gemeenschap. Tilburg University voelt met hen mee en zet zich in om iedereen te steunen die direct of indirect door deze gebeurtenissen wordt geraakt.

Dit gebeurt in de vorm van praktische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld bij het inzamelen van hulpgoederen, maar ook ondersteuning bij studie- en werk gerelateerde issues, financiële en mentale ondersteuning. Medewerkers van onze universiteit zijn met de direct betrokkenen in gesprek en proberen hen waar mogelijk  te ondersteunen.

Mentale ondersteuning studenten

Ben je student en wil je met iemand in gesprek over de impact van de huidige situatie in Oekraïne op jouw mentale gezondheid, bekijk dan de webpagina 'Advies en begeleiding' om te zien wat voor hulp Tilburg University biedt. Voor studiegerelateerde vragen kun je het beste contact opnemen met jouw onderwijscoördinator. Kijk ook eens naar de tips op de pagina Hoe blijf ik mentaal gezond? 

Financiële ondersteuning

Stichting Universiteitsfonds Tilburg heeft een noodfonds ingericht voor studenten die acuut in financiële problemen komen door onvoorziene omstandigheden. Momenteel worden wervingsacties op touw gezet om via de Tilburg University community dit financiële vangnet te vergroten. De studentendecanen werken nauw samen met stichting Universiteitsfonds Tilburg en geven aan welke studenten voor steun vanuit het noodfonds in aanmerking komen.

  • Ben je een student die financiële problemen ondervindt als gevolg van de oorlog? Neem dan contact op met de studentendecaan.
  • Ben je een medewerker die financiële problemen ondervindt als gevolg van de oorlog? Neem dan contact op met de HR-adviseur.

Samen met jou zoeken we naar een passende oplossing.

Studenten kunnen problemen ondervinden bij het overboeken van geld. De universiteit raadt studenten en medewerkers aan om voldoende middelen naar een Nederlandse bankrekening over te maken voor levensonderhoud en het collegegeld.

Lager collegegeld voor studenten gevlucht uit Oekraïne

Tilburg University verlaagt net als de dertien andere universiteiten in Nederland voor het collegejaar 2022-2023 het collegegeld voor gevluchte Oekraïense studenten. Deze studenten betalen een tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld van €2209 in plaats van het veel hogere instellingscollegegeld, dat normaal gesproken aan studenten van buiten de Europese Economische Regio wordt gevraagd. Lees hier meer Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de Universiteiten van Nederland.

Noodfonds voor studenten

De oorlog in Oekraïne heeft grote impact op studenten van Tilburg University.

  • Studenten die direct getroffen worden, maken zich niet alleen enorme zorgen over familie en vrienden, maar komen daarnaast ook in acute financiële problemen.
  • Het Noodfonds van Stichting Universiteitsfonds Tilburg is er speciaal om deze studenten te steunen.
  • Dat kunnen we niet doen zonder jouw hulp.
Help deze studenten en doneer aan het noodfonds

Studievoortgang en voortgang promotietraject

Studenten uit de getroffen regio's of studenten met familie of vrienden in deze regio's maken zich veel zorgen. Dat kan van invloed zijn op je studievoortgang. In de onderwijs- en examenregelingen en de Regeling Profileringsfonds zijn bepalingen opgenomen waarbij (bijzondere) persoonlijke omstandigheden meegewogen (kunnen) worden. We onderzoeken op welke wijze studenten met studiegerelateerde problematiek ondersteund kunnen worden.

Indien nodig worden studenten actief benaderd om hierover in gesprek te gaan met hun studieadviseur en/of hun persoonlijke omstandigheden te melden bij de studentendecaan. Zie voor meer informatie de webpagina Studievertraging | Tilburg University

De ontstane situatie brengt mogelijk een vertraging in het onderzoek van PhD’s met zich mee. Hierover wordt contact opgenomen met de Graduate School.

Visa en verblijf

De IND is coulant voor studenten of medewerkers uit de Oekraïne van wie de vergunning afloopt.

Besluitvorming rond visa verlengingen van studenten en medewerkers met de Russische nationaliteit moet nog plaatsvinden.

Werkplekken voor gevluchte Oekraïense onderzoekers

Sinds medio april is er op Academic Transfer een platform voor aanbod aan wetenschappers die gevlucht zijn voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het is een virtuele marktplaats waar onderzoeksorganisaties in Nederland (gast)werkplekken en toegang tot faciliteiten kunnen aanbieden aan gevluchte wetenschappers. Ook is het een wegwijzer die gevluchte wetenschappers helpt bij het vinden van hun weg in de Nederlandse academische gemeenschap, en wetenschappers en onderzoeksorganisaties in Nederland op weg helpt bij het vinden van manieren om gevluchte onderzoekers te faciliteren. Aan de hand van enkele specifieke vragen van gevluchte wetenschappers bekijken we of we hen een (gast)werkplek kunnen bieden binnen een van de schools van Tilburg University. Daarnaast vragen we onze Schools om toekomstige gastwerkplekken voor gevluchte wetenschappers uit Oekraïne te plaatsen op Academic Transfer. Het College van Bestuur ondersteunt deze initiatieven en stelt een bedrag beschikbaar om de inrichting van gastwerkplekken voor gevluchte wetenschappers mogelijk te maken.

Vanzelfsprekend staan ook onze vacatures open voor Oekraïense wetenschappers. Deze zijn te vinden op Science for Ukraine. Science for Ukraine richt zich op betaalde posities voor Oekraïense wetenschappers en bundelt het aanbod. Daarnaast worden vacatures geplaatst op de reguliere wijze op www.AcademicTransfer.nl.

Academische samenwerking met Rusland

De Universiteiten van Nederland (UNL) hebben een reactie opgesteld waarin zij een standpunt innemen over academische samenwerkingen met Rusland. We onderzoeken op welke wijze de richtlijnen van de overheid impact heeft op onze samenwerking.

Voor nu hebben we in lijn met het UNL besluit de volgende besluiten genomen:

  • Onderzoekssamenwerkingen via formele samenwerkingsverbanden en projecten zijn tot nader order gestopt. Er worden geen financiële transacties uitgevoerd of data en kennis uitgewisseld. Er worden geen nieuwe samenwerkingsprojecten gestart en er vinden geen gezamenlijke evenementen meer plaats. Informele contacten en peer-to-peer relaties vallen hier niet onder. Vele Russische en Belarussische onderzoekers hebben met gevaar voor eigen leven de invasie publiekelijk bekritiseerd. Daarom geven we medewerkers ruimte de bestaande persoonlijke contacten met deze onderzoekers voort te zetten, waar dat passend is. Zeker in tijden van oorlog en conflict is het belangrijk dat we met deze onderzoekers in gesprek blijven. Per geval moet beoordeeld worden of persoonlijk contact met Russische en Belarussische onderzoekers voortgezet kan worden.
  • We hebben onze partneruniversiteiten in Rusland geïnformeerd dat we de studenten-exchange-relatie tot nader order bevriezen. Aanmeldingen van alle inkomende en uitgaande exchange van/naar Rusland voor fall semester van academisch jaar 2022-2023 zetten we tot nader order dicht.

Initiatieven

Wij zijn trots op onze community die in korte tijd waardevolle initiatieven gestart zijn en waarmee we laten zien er voor elkaar te zijn. We ontvangen berichten van medewerkers en studenten die op zoek zijn naar manieren om leden van de academische gemeenschap en hun gezinnen te steunen.

Er zijn verschillende goede doelen in de samenleving die zich inzetten om getroffenen te helpen. Daarnaast zijn er initiatieven van of voor onze eigen gemeenschap. Ook moedigen wij onze docenten en wetenschappers aan om via hun onderwijs en/of onderzoek bij te dragen aan een betere wereld. Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren staat hieronder een overzicht met relevante dienstverlening en actualiteiten. Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen volledig overzicht is, de pagina wordt met regelmaat geactualiseerd.

Contact

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, bekijk dan waar je terecht kunt voor vragen over:

Past jouw vraag niet in een van de bovenstaande categorieën, wil je ook meehelpen, of heb je een idee voor een nieuw initiatief, stuur dan een mail naar ukraine@tilburguniversity.edu. We proberen zo snel mogelijk te reageren, maar houd er rekening mee dat het voor sommige vragen niet direct mogelijk is om hier een antwoord op te ontvangen. Onze focus ligt op dit moment bij de direct getroffen collega’s en studenten. Heb je een vraag voor de gemeente Tilburg, mail dan naar oekrainecrisis@tilburg.nl.

Steunbetuigingen

Lees hier de steunbetuiging van ons College van Bestuur en statements van de Universiteiten van Nederland en van ENGAGE.EU: