News and events Tilburg University

Empowerment van migranten en vluchtelingen door middel van ondernemerschap

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: Zoom Session

We nodigen je uit voor een paneldiscussie met de International Organization for Migration (IOM) - Netherlands - United Nations Migration Agency en studenten van de Tilburg University.

Het eerste rondetafelgesprek "Empowerment door ondernemerschap (E&E)" vindt plaats op 19 januari 2021 (9.30 - 12.00 uur). Studenten van verschillende scholen van Tilburg University zullen hun inzichten over de omstandigheden van vluchtelingen- en migranten in Nederland vanuit verschillende perspectieven presenteren (juridisch, economisch, sociaal, netwerken etc.).

Het panel wil de aandacht vestigen op de rol van ondernemerschap bij de empowerment van kansarme actoren zoals vluchtelingen. Vanuit het uitgangspunt dat empowerment noodzakelijk is om volledig economisch en sociaal burgerschap te bereiken, richten we ons op de rol van ondernemerschap als een belangrijk, maar onderbelicht aspect bij de integratie van vluchtelingen in hun gastland. Door deel te nemen aan dit project, kunnen studenten van verschillende instituten en initiatieven in Nederland diepgaande inzichten krijgen in de sociaaleconomische situatie van vluchtelingen.

Onze tweede discussieronde (die later wordt aangekondigd) zal zich richten op de veronderstelling dat ondernemerschap helpt om verschillende barrières te overwinnen en dimensies van empowerment holistisch op te lossen. Daarbij moeten studenten in staat zijn om vast te leggen hoe de deelnemers zich door ondernemerschap gesterkt voelen.