Tilburg University hoogleraren

Onderzoek Tilburg University

Tilburg University wil de maatschappij begrijpen en bestuderen (Understanding Society) en zo bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat is wat ons drijft. Dat doen we met hoogwaardige kennis van de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onderzoek en samenwerkingen

We zijn verbonden met de samenleving, met andere disciplines en andere culturen. We, omarmen variëteit en leren van andere perspectieven en disciplines. We stimuleren onze onderzoekers en studenten om waar mogelijk de verbinding te zoeken. We werken samen met partners in regionale, nationale en internationale ecosystemen. Wanneer onze sterkste disciplines interdisciplinair samenwerken, kunnen we nog meer van betekenis zijn. Onder het motto ‘Brede welvaart’ zetten we de komende jaren extra in op vier interdisciplinaire onderzoeksthema’s: (Be)sturen op Brede Welvaart, Klimaat en Energie, Inclusieve Arbeidsmarkt en Digital Health and Mental Wellbeing.

Lees meer over het programma Brede welvaart

Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Onze eigen activiteiten verbinden we met die van andere onderwijsinstituten, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties en met onze alumni in binnen- en buitenland. Meer dan voorheen zoeken we de samenwerking met publieke en private partners. Hierbij betrekken we ook onze goede samenwerking in MindLabs en de Jheronimus Academy of Data Sciences (JADS).

We zijn geïnteresseerd in het nog onbekende en we realiseren ons het grote belang van het samenwerken met andere disciplines. We zijn nieuwsgierig en investeren in de nieuwe mogelijkheden die digitalisering ons biedt om studie te maken van mens en maatschappij.

Heb je interesse om met ons samen te werken? 

Tilburg University Research Portal

De Tilburg University Research Portal toont de breedte en diversiteit van het onderzoek binnen de universiteit. In deze portal staan onze onderzoekers en hun organisatie-eenheden, hun publicaties, activiteiten, projecten, persaandacht en (inter-)nationale erkenning.

Tilburg University Research Portal

Vind de juiste persoon binnen Tilburg University

TiU Dataverse

TiU Dataverse is een repository voor lange termijnopslag van onderzoeksdata. Onderzoekers wereldwijd kunnen hierdoor profiteren van het hergebruik van bestaande data. De repository volgt een beleid van duurzame opslag en archivering van onderzoeksdata (zoveel mogelijk in 'open access') om de toegang tot de onderzoeksdata voor toekomstige generaties te garanderen. Lees meer over TiU Dataverse.