Campus Tilburg University hoogleraren

Onderzoek Tilburg University

Kwaliteit, innovatie, verbinding zoeken, internationalisering en slagvaardigheid zijn leidend voor ons onderzoek en onderwijs.

Ons onderzoek voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitseisen. 

Scientific Strengths – ons onderzoeksprofiel

Wat zijn onze kernactiviteiten? Op welke terreinen excelleren wij? Met andere woorden: Wat is ons onderzoeksprofiel?

Lees deze publicatie over de wetenschappelijke sterktes van Tilburg University

Tilburg University Research Portal

De Tilburg University Research Portal toont de breedte en diversiteit van het onderzoek binnen de universiteit. In deze portal staan onze onderzoekers en hun organisatie-eenheden, hun publicaties, activiteiten, projecten, persaandacht en (inter-)nationale erkenning.

Tilburg University Research Portal

Maatschappelijke impact

We benaderen maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplines: de complexiteit van onderwerpen als vergrijzing en pensioenen, veiligheid, duurzaamheid, arbeidsmarkt en zorg vraagt om een integrale benadering. 

Ons Impactprogramma verbindt wetenschappers van Tilburg University met andere kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven en burgers om samen te werken aan drie grote maatschappelijke thema's: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data.

Om de resultaten van ons onderzoek breed in de maatschappij te laten landen, kiest Tilburg University ervoor haar onderzoek waar mogelijk via Open Access te publiceren.

Ook investeren we veel in onze promovendi, die als nieuwe generatie onderzoekers van vitaal belang zijn voor de kenniseconomie. We bieden promotietrajecten aan voor eigen promovendi en buitenpromovendi en zijn partner in diverse internationale joint PhD programma’s.

Lees meer over het profiel van Tilburg University

Vind de juiste persoon binnen Tilburg University