Students walking in the Koopmans building

Over Tilburg University

Tilburg University is een academische, inclusieve en betrokken gemeenschap. Samen zetten wij ons in voor een brede welvaart, duurzaam en voor iedereen. Voor de generaties van nu en later. We ontwikkelen en delen kennis voor de behoeften van mensen en onze maatschappij. Zo dragen wij bij aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken en helpen wij de samenleving vooruit.

Onze studenten leiden we op tot verantwoordelijke leiders met kennis, kunde en karakter. Met ons onderwijs en onderzoek naar een brede welvaart zetten we extra in op thema’s als mentale en preventieve zorg, een inclusieve arbeidsmarkt, de energietransitie en digitalisering.

Brede welvaart in vier samenhangende thema`s

  • Zorg en welzijn: Tilburg University blijft zich inspannen om het (mentaal) welzijn te bevorderen voor iedereen
  • Talentontwikkeling en arbeidsmarkt: Tilburg University neemt haar maatschappelijke rol door ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen op de veranderende arbeidsmarkt
  • Energie en klimaat: Tilburg University neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de klimaatverandering
  • Digitalisering: Tilburg University ziet digitalisering als een aanjager van innovatie. Het brengt niet alleen uitdagingen, maar ook kansen met zich mee.
Wim van de Donk 2021

Wim van de Donk, rector magnificus:

Onze universiteit is er een om trots op te zijn! Een bruisende campus met enthousiaste, betrokken docenten, onderzoekers en studenten, die samen met alle anderen die ons werk ondersteunen een hechte gemeenschap vormen. 

Al bijna 100 jaar, vol energie om ook de komende jaren onze kennis en kunde, met karakter in te zetten voor de samenleving: zowel stad, regio, Nederland, Europa en zelfs de wereld. We werken interdisciplinair samen aan baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals honger, armoede, brede welvaart, klimaat & energie.

Co-creatie door multidisciplinaire samenwerking

De huidige maatschappelijke vraagstukken kunnen we alleen beantwoorden met een diepe kennis van sociale wetenschappeneconomierecht en bestuurgeesteswetenschappen en theologie. En door gebruik te maken van de mogelijkheden van digital sciences en de kennis hoe deze ontwikkelingen doorwerken in de huidige samenleving. We hebben deze sterke disciplines en actuele kennis nodig om interdisciplinair samen te werken aan oplossingen die echt baanbrekend zijn.

Onze studenten, medewerkers, alumni en maatschappelijke partners vormen samen onze academische gemeenschap. Samen ontwikkelen we de kennis die maatschappelijk nodig is. Dit vraagt om voortdurende nieuwsgierigheid, de moed om te staan voor wat er echt toe doet, verbinding te maken tussen verschillende vakgebieden en met maatschappelijke organisaties en zorgzaamheid voor de samenleving, voor elkaar.

Vier kernwaarden Tilburg University: caring, connected, curious en courageous

19.931
studenten in 2022

waarvan 4.231 buitenlandse studenten

73
bachelors & masters

waarvan 43 Engelstalig

+87.000
alumni sinds 1927

waarvan +10.000 internationaal

Bron: jaarverslag Tilburg University 2022

Op weg naar 100 jaar Tilburg University

Opgericht in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool zijn we nu, bijna 100 jaar later, uitgegroeid tot een bloeiende middelgrote multidisciplinaire universiteit gericht op mens- en maatschappijwetenschappen.

 'Weaving Minds & Characters' beschrijft de strategie van Tilburg University en wat er volgens ons nodig is om onze universiteit voor te bereiden op een volgende eeuw. Het strategisch plan is opgebouwd aan de hand van onze waarden curious, caring, connected en courageous. 

Meer lezen over onze strategie?

Onderwijs

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en inzichten bij onze studie van mens en maatschappij. Nieuwsgierigheid stimuleren we via ons unieke onderwijsprofiel waarin kennis, kunde en karakter centraal staan.

Lees meer over ons onderwijsprofiel

Onderzoek

We zijn verbonden met de samenleving, met andere disciplines en andere culturen. Daarbij omarmen we variëteit en leren van andere perspectieven en disciplines. We stimuleren onze onderzoekers en studenten om waar mogelijk de verbinding te zoeken. Ook werken we samen met partners in regionale, nationale en internationale ecosystemen. Wanneer onze sterkste disciplines interdisciplinair samenwerken, kunnen we nog meer van betekenis zijn. 

Lees meer over ons onderzoek

Samenwerkingen

Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Onze eigen activiteiten verbinden we met die van andere onderwijsinstituten, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties en met onze alumni in binnen- en buitenland. Meer dan voorheen zoeken we de samenwerking met publieke en private partners. Hierbij betrekken we ook onze goede samenwerking in MindLabs, TIAS en de Jheronimus Academy of Data Sciences (JADS).

We zijn altijd geïnteresseerd in het nog onbekende en realiseren ons het grote belang van het samenwerken met andere disciplines. Ook  zijn we nieuwsgierig en investeren in de nieuwe mogelijkheden die digitalisering ons biedt om studie te maken van mens en maatschappij.

Heb je interesse om met ons samen te werken?

Feiten en cijfers

Hoeveel diploma's zijn er uitgereikt? Hoeveel bachelor- en masterstudenten studeren er bij ons? Hoeveel opleidingen bieden we aan?

Bekijk de feiten en cijfers van 2022

Onze studenten op instagram: #wearetilburguniversity