woman with camera

Responsief recht … hoe werkt dat?

Datum: Tijd: 12:30 Locatie: MKZ 111 (Marga Klompé gebouw)

Een democratisch contract om conflicten op te lossen

Als burgers willen we dat onderlinge problemen worden opgelost. We willen gehoord worden en deelnemen aan beslissingen die ons aangaan. We vragen ons af waarom het allemaal zo juridisch en zo gepolariseerd moet gaan. We willen vreedzame, rechtvaardige uitkomsten, zelfs als het heel erg mis ging. Zodat mensen toch verder kunnen.

Deze middag gaat over evidence-based manieren om het eens te worden. Want de rechtsorde zorgt dat we tot aanvaardbare beslissingen komen als de belangen botsen en we toch samen verder moeten. Het gaat meestal om behoeften, wensen en zorgen die essentieel zijn voor ons bestaan: thuis, op het werk, in ons bedrijf, over onze huisvesting, over de leefomgeving of onze veiligheid. In ons eigen leven, in ons land, in de wereld.

Om die conflicten op te lossen hebben we hulp nodig van regels en derden om elkaar te begrijpen en om de situatie beheersbaar te maken. Maurits Barendrecht vroeg twaalf sprekers die al jaren heel consistent de bruggen bouwen waarover we verder kunnen.

Programma symposium – Marga Klompé gebouw

 • 12:30 Ontvangst en lichte lunch
   

  Interventies die werken

 • 13:15 Opening door de voorzitter: Stéphanie van Gulijk
 • 13:20 Machteld de Hoon: Wetgeving en conflictoplossing in een jungle van regels
 • 13:30 Ivo Giesen: Betekenisvol verdelen van verantwoordelijkheid als het fout gaat
 • 13:40 Jin Ho Verdonschot: Verdeelsleutels en richten op de uitkomsten
 • 13:50 Michiel Scheltema: Responsief bestuursrecht en eerlijk scheiden
 • 14:00 Judith Uitermark: Strafrecht dat net zo goed herstelt als vergeldt
 • 14:10 Krijn van Beek: Medialogica, polarisatie en toegang tot recht
 • 14:20 Intermezzo: responsieve gedachten
   

  Routes en systemen

 • 14:30 Sam Muller: Naadloze responsieve routes: vijf aanbevelingen van de OESO
 • 14:40 Ulysse Ellian: Parlementaire ketenwensen
 • 14:50 Frederique van Zomeren: Informeren, bemiddelen, beslechten, leren
 • 15:00 Reinout Wibier: Rechtshulp en conflictoplossing
 • 15:10 Edgar du Perron: Hoogste rechtspraak en conflictoplossend vermogen
 • 15:20 Tim Verheij; Richtlijnen en bouwstenen voor evidence-based werken
   
 • 15:30 Wandeling van Marga Klompé gebouw naar Aula
 • 15:40 Pauze in het Cobbenhagen gebouw
   
 • 16:15 Afscheidsrede Maurits Barendrecht, Hoogleraar Innovatie van Rechtssystemen. Responsief recht … hoe werkt dat? Een democratisch contract om conflicten op te lossen
   
 • 17.30 Receptie

Registratie