News and events Tilburg University

Investeer in 'nudging' voor anderhalvemeter-samenleving

Opinie

Anderhalve meter afstand houden vinden we steeds moeilijker worden. Vooral jongeren lijken er minder toe bereid. Ethicus en politiek filosoof dr. Bart Engelen pleit voor nudging, waarmee het gedrag van mensen wordt beïnvloed door aanpassingen in hun omgeving.

In de videoreeks Zomergesprekken van Studium Generale zoomt hij in op het coronabeleid van Nederland en België, en analyseert de ethische waarden die op het spel staan bij het handhaven van de ingevoerde beleidsmaatregelen. In het gesprek gaat hij meer specifiek in op nudging (vanaf 18.22 min.)  Een nudge is een verandering in de omgeving die mensen ertoe moet aanzetten hun gedrag aan te passen: de 1,5 meter stickers op de grond, de groene pijlen die de looproute aangeven. Bij nudges wordt ingespeeld op onbewuste, psychologische mechanismen en dat werkt doorgaans beter dan het verschaffen van uitgebreide informatie over hoe men zich moet gedragen. In nudging schuilt ook het gevaar van manipulatie, maar Bart is hier niet zo bezorgd over, mits je transparant bent over de manier waarop je nudges toepast. Er zijn gevallen waarin het gebruik van nudges dubieus is, maar in geval van corona van Bart voorstander van nudging.

Er moet transparantie zijn over het feit dat je nudges gebruikt, er moet transparantie zijn over de doelen, en er moet discussie over mogelijk zijn.