News and events Tilburg University

Academisch ondernemen als ijkpunt in geschiedenis Tilburg University

Published: 30 september 2020 Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2020

Afscheidsrede prof. dr. Sylvester Eijffinger

Op 9 oktober neemt prof. dr. Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie, na ruim 33 jaar afscheid van Tilburg University. In al die jaren bevond Eijffinger zich in de haarvaten van de universiteit en was hij voor menig journalist, op zoek naar duiding over economische processen, de stem naar buiten. In zijn afscheidsrede blikt hij terug op die drie decennia en deelt hij zijn gedachten over de ontwikkelingen die hij in deze tijd heeft waargenomen op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Volgens hem kenmerkt Tilburg University zich door academic entrepreneurship, en dat heeft ze te danken aan founding father Martinus Cobbenhagen, de academic entrepreneur avant-la-lettre.

Lees hier de afscheidsrede van prof. dr. Sylvester Eijffinger

In 1927 is de Roomsch Katholieke Hoogeschool opgericht, daarna achtereenvolgens voortgezet als Katholieke Hogeschool Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, Universiteit van Tilburg en Tilburg University. Als ijkpunt heeft Eijffinger in zijn afscheidsrede gekozen voor het academic entrepreneurship van Martinus Cobbenhagen. De priester en econoom Cobbenhagen heeft altijd voor ogen gehad dat economie, ethiek en ondernemerschap aan elkaar verbonden zijn. Dit heeft ertoe bijgedragen dat tot op de dag van vandaag wijsbegeerte in elke opleiding voorkomt en dat karakterontwikkeling in de onderwijsvisie zo’n belangrijke rol speelt.

Hoe ontwikkelde zich dit academic entrepreneurship in de afgelopen drie decennia? Eijffinger schetst de ontwikkeling aan de hand van (1) de internationalisering van het onderzoek, (2) de internationalisering van het onderwijs, en (3) de herwaardering van valorisatie en impact (maatschappelijke dienstverlening). Zijn conclusie is dat Tilburg University een opmerkelijk vermogen heeft getoond om zich continu te vernieuwen op deze drie gebieden waarbij het academic entrepreneurship van de oprichter Martinus Cobbenhagen leidend is geweest.

Ter afsluiting van zijn rede geeft hij het College van Bestuur nog een vijftal aanbevelingen mee voor de toekomst van Tilburg University, de laatste ‘vijf van Eijff’ zogezegd. Welke dat zijn, maakt hij in zijn afscheidsrede bekend.

Sylvester Eijffinger (1953, Den Haag) is thans emeritus hoogleraar financiële economie aan Tilburg School of Economics and Management en Jean Monnet hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie. Daarnaast is hij verbonden aan Centre for Economic Policy Research in Londen en CESifo Research Network in München. Na het gymnasium ging Eijffinger in 1983 economie en econometrie studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en promoveerde daar ook (1986), waarna hij benoemd werd aan de toenmalige Faculteit der Economische Wetenschappen in Tilburg, eerst als hoofddocent, later als Jean Monnet hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie (1998) en als hoogleraar financiële economie (2000) aan de Universiteit van Tilburg.

Van 1994 tot 2004 was Eijffinger reeds deeltijdhoogleraar monetaire economie aan het College of Europe in Brugge (Belgiē) en tussen 1996 en 2000 deeltijdhoogleraar economisch beleid aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Van 2005 tot 2008 was hij deeltijdhoogleraar Europese Financiële Integratie aan de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2005 en 2008 was hij lid van de Raad van Economisch Adviseurs van de Tweede Kamer. In 2003, 2008, 2013 en 2018 was hij gasthoogleraar economie aan Harvard University (Cambridge MA, VS). Van 2000 tot 2015 was hij het enige Nederlandse lid van het Monetaire Expertpanel dat het Europese Parlement adviseert over de dialoog met de president van de Europese Centrale Bank. Eijffinger was in 2008-2009 lid van de Adviescommissie Toekomst Banken (commissie Maas) waarvan de adviezen omgezet zijn in een Code Banken en in 2013 lid van de Commissie Structuur Nederlandse Banken (commissie Wijffels). Hij is sinds 2009 president van de UvT Sociëteit en later van de Tilburg University Society.

De afscheidsrede is live te volgen via de livestream van de universiteit.

Minisymposium

Voorafgaand aan de afscheidsrede vindt een online minisymposium plaats met als thema ‘Bankieren in tijden van corona en daarna’. Een panel bestaande uit Lex Hoogduin (onafhankelijk directielid van London Clearing House (LCH) en hoogleraar Economics of complexity and uncertainty aan de Rijksuniversiteit Groningen), Nout Wellink (voormalig president De Nederlandsche Bank), Berry Marttin (lid van de Groepsdirectie van Rabobank) en Carsten Brzeski (ING Frankfurt) zullen na een korte presentatie met elkaar over dit thema in gesprek gaan. Aanvang: 13.00 uur.

Noot voor de pers

Prof. dr. Sylvester Eijffinger spreekt zijn afscheidsrede uit op vrijdag 9 oktober 2020 om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. Titel: Academisch Ondernemen in Tijden van Crisis: De Erfenis van Martinus Cobbenhagen als Academic Entrepreneur. Deze plechtigheid kan uitsluitend online worden bijgewoond via deze livestream.

Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichter Annemeike Tan, tel. 013 – 466 2596, email persvoorlichters@tilburguniversity.edu. Een exemplaar van de rede is na 9 oktober op te vragen via persvoorlichters@tilburguniversity.edu of telefonisch 013-466 4000.