woman with camera

Overdracht Bibliotheek Augustijns Instituut op 19 juni aan Tilburg University

Published: 17 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht en gehuisvest in het klooster Mariënhage in Nijmegen. Toen het Instituut in 2017 verhuisde naar Utrecht, is besloten de kerncollectie van de wetenschappelijke bibliotheek bijeen te houden en over te dragen aan Tilburg University, in het bijzonder ten behoeve van de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Die overdracht vindt plaats op 19 juni in de bibliohtheek van Tilburg University.

De kerncollectie Augustinus en augustiniana bestaan uit tekstedities vanaf ca. 1500 en vele vertalingen van Augustinus’ werken in de verschillende moderne vreemde talen, zeer veel tekstcommentaren, studies over het leven en de leer van Augustinus, over de geschiedenis van de Orde der Augustijnen en voorts algemene en specifieke theologische encyclopedieën, bibliografieën, lexica, vakspecifieke tijdschriften en proefschriften.

Met de overdracht van de bibliotheek blijft een waardevolle collectie beschikbaar voor geïnteresseerden en wetenschappers. De overdracht zorgt er ook voor dat er in Nederland een relevante mogelijkheid blijft bestaan voor wetenschappelijk onderzoek naar en over Augustinus.
 
Bij de overdracht treedt Pierre Stikkelbroeck, prior-provinciaal van de Augustijnen, op als schenker en wordt Tilburg University vertegenwoordigd door Corno Vromans, directeur van Library and IT Services.
 
Programma

13.00 Inloop met koffie en thee. Foyer Dantegebouw
13.30 Opening door de dagvoorzitter. Lokaal DZ 001 Prof. dr. Bart J. Koet. Vice-decaan onderzoek TST en aldaar hoogleraar Vroegchristelijke literatuur en Nieuwe Testament en mede-directeur Centre for the Study of Early Christianity. 
13.40 Inleiding dr. Theo Clemens, verantwoordelijke voor de herbestemming van de bibliotheek. Volg de boeken en evalueer het beleid: 1989-2019
 13.55 Inleiding drs. Ingrid van Neer, Augustijns Instituut, Studie en inspiratie. De betekenis van het wereldwijde netwerk van Augustijnse instituten. 
14.15 Inleiding ds. Arjan Plaisier, missionair predikant en voormalig scriba van de PKN
Genade voor de voorganger? Gebruik en bruikbaarheid van Augustinusvertalingen
14.45 Excursie: bezoek aan speciale tentoonstelling in het bibliotheekgebouw (Gebouw L).
15.30 Pauze in Foyer Dantegebouw

15.45 Inleiding prof. dr. Anthony Dupont, KU Leuven, Waarom Augustinus vandaag nog lezen: louter problematisch of hoogst relevant?
16.15 Officiële overdracht.

Aansluitend receptie.

 

Contact 
De overdracht vindt plaats op 19 juni 2019, van 13.00uur-17.00 uur, Warande gebouw. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Arnold Smeets, coördinator postinitieel onderwijs Luce/CRC, Tilburg School of Catholic Theology, a.a.m.smeets@uvt.nl | +31 13 466 3827 | +31 6 81640069