woman with camera

Afscheid prof. Rens van Loon: dialoog met jezelf als leider en het goede gesprek met anderen

Published: 04 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 04 maart 2022

4 stemmen.


Om maat en balans te houden in je leven en in relatie met anderen, moet je als leider de dialoog met jezelf aangaan, voordat je het gesprek met anderen opzoekt in discussie, debat of instructie. Voor goed leiderschap is het nodig je innerlijk te verzoenen met tegenstrijdigheden in jezelf. Als iemand goed leiderschap wil tonen is van groot belang om de drie belangrijke aspecten te verwezenlijken: effectief, authentiek en ethisch te zijn. Dat stelt prof. dr. Rens van Loon, hoogleraar Dialogical Leadership aan The School of Humanities and Digital Sciences, zijn openbare afscheidsrede op 11 maart.

Van Loon heeft 35 jaar gewerkt in Nederlandse en internationale organisaties met individuele leiders, teams en hun organisatie, artikelen en boeken geschreven over zijn inzichten en ervaringen. Momenteel geeft hij colleges aan TIAS, de business school van Tilburg University, Comenius Leergang van de Universiteit Groningen en het Zijlstra Center van de VU. 

Dialogisch leiderschap

In deze turbulente tijd pleit hij voor de dialoog, als instrument voor goed leiderschap. Het gaat om de innerlijke dialoog, waarin iemand zichzelf echt durft te leren kennen en onderzoeken. En het gaat om de externe dialoog als het kunnen creëren van de condities voor het juiste gesprek met andren. Dit kan een dialoog zijn, discussie of debat, of instructie. 

Op basis van zijn ervaring en onderzoek in de persoonlijkheidspsychologie, leiderschapsliteratuur en filosofie komt hij tot de conclusie dat goed leiderschap de juiste maat weet te vinden tussen effectief handelen, authentiek en ethisch zijn. Een goede leider kan de juiste condities creëren voor de dialoog, met zichzelf en met anderen. De theorie en praktijk van Dialogisch Leiderschap kan bijdragen aan het ontwikkelen van betere, meer bewuste leiders.

De rede is getiteld: ‘Het grootste goed. Op zoek naar de juiste verhouding tussen effectief, authentiek en ethisch leiderschap.' en vindt plaats op 11 maart om 16.15 uur uur in de aula met livestream.