News and events Tilburg University

Afscheidsrede Klaas Sijtsma: het belang van meten, statistiek, psychologie en een leven lang leren

Published: 16 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 17 mei 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 neemt prof. dr. Klaas Sijtsma afscheid van Tilburg University met de rede On measurement, statistics, psychology, and lifelong learning. Hij gaat in op het belang van metingen en statistiek voor de kwaliteit en de integriteit van wetenschap, in het bijzonder de psychologie. En op zijn eigen roeping om dit over te brengen op volgende generaties studenten en onderzoekers.

In zijn afscheidsrede duikt Klaas Sijtsma met de toehoorders in zijn specialisme: de psychometrie. Dit betreft de wiskundige en statistische vereisten waaraan data die verzameld zijn met psychologische tests en vragenlijsten moeten voldoen, zodat de test of vragenlijst als meetinstrument kan dienen voor psychologische eigenschappen. Met verschillende voorbeelden illustreert hij de waarde van zijn vakgebied voor psychologisch onderzoek en benadrukt hij het belang van theorievorming en -toetsing voor kwalitatief goede metingen maar ook voor de verdere ontwikkeling van de psychologie als wetenschappelijke discipline. Ook stipt hij aan wat er mis kan gaan wanneer onzorgvuldig met metingen en statistiek wordt omgegaan.

Met het bewaken van kwaliteit en integriteit van wetenschap heeft Klaas Sijtsma veel ervaring. Naast zijn onvermoeibare bijdragen aan onderzoek en statistiekonderwijs werd hij als bestuurder enkele malen geconfronteerd met ernstige crises. In 2011 als vervangend decaan bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences toen de affaire Stapel speelde. En bijna 10 jaar later als interim Rector Magnificus in de begintijd van de coronapandemie.

Afscheidssymposium

Voorafgaand aan de afscheidsrede organiseert de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences een symposium ter ere van het emeritaat van Klaas Sijtsma.  

Programma en de registratiemogelijkheid (Engelstalig)

Klaas Sijtsma door Beeldveld fotografie

Klaas Sijtsma (1955) begon zijn carrière in 1981 aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte hij vervolgens aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. In 1997 werd hij als hoogleraar Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek benoemd aan Tilburg University. Hij vervulde daarnaast diverse bestuursfuncties. In 2011 werd hij decaan van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences,

waar hij in allerijl de met onderzoeksgegevens frauderende Diederik Stapel verving. Hij trad af in 2017. Van 1 september 2019 tot 19 november 2020 was hij interim Rector Magnificus, waar hij wederom een crisis het hoofd moest bieden: de coronapandemie.

Boekpublicaties

Klaas Sijtsma publiceerde vele artikelen in vooraanstaande internationale tijdschriften en daarnaast enkele boeken over psychometrische onderwerpen. Hij is coauteur van het veelgebruikte leerboek Testtheorie—Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen (1990, 2006). Verder is hij coauteur van de boeken Introduction to Nonparametric Item Response Theory (2002) en recentelijk Measurement Models for Psychological Attributes (2020). Binnenkort komt zijn volgende boek uit met de voorlopige titel: Never Waste a Good Crisis - Lessons Learned from Data Fraud and Questionable Research Practices.

Noot voor de pers

Prof. dr. Klaas Sijtsma spreekt zijn afscheidsrede On Measurement, Statistics, Psychology and Lifelong Learning uit op vrijdag 20 mei om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. De rede is tevens te volgen via een livestream. Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichter Femke Trommels van Tilburg University via 013 – 466 2685 of f.j.trommels@tilburguniversity.edu