News and events Tilburg University

Niet ontdekte afweerstoornis kan leiden tot schade aan de luchtwegen

Published: 08 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 08 juni 2022

Bij patiënten met herhaaldelijke infecties wordt een - weliswaar kleine - groep met een onderliggend tekort aan afweerstoffen vaak over het hoofd gezien. Dat leidt ertoe dat veel van deze patiënten pas laat de juiste diagnose krijgen. Het gevolg is dat al blijvende schade kan zijn ontstaan aan de luchtwegen. Het is belangrijk om ook deze mildere vormen van afweerstoornissen op zowel medische als niet medische aspecten beter in kaart te brengen, om inzicht te krijgen in hoe de patiënten met herhaaldelijke infecties die zo’n onderliggende afweerstoornis hebben, eerder herkend kunnen worden.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Lisanne Janssen (Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences), die op 13 juni 2022 haar proefschrift over het eerder herkennen van ‘mildere’ vormen van afweerstoornissen verdedigt.

Lisanne Janssen: “Klachten zoals herhaaldelijke luchtweginfecties komen veel voor, maar een onderliggende afweerstoornis is zeldzaam en daardoor ook moeilijk te herkennen. Dat maakt het lastig om patiënten bij wie een afweerstoornis een rol zou kunnen spelen te onderscheiden van patiënten waarbij dit niet het geval is. Dit proefschrift laat zien dat patiënten met ‘mildere’ vormen van afweerstoornissen weinig beschreven worden in de literatuur en vaak niet volledig geanalyseerd of nauwkeurig beschreven worden. Het is echter belangrijk om ook deze patiënten op tijd te herkennen en behandelen, omdat bij hen ook serieuze complicaties kunnen optreden: 44% van een groep onderzochte patiënten had al schade aan de luchtwegen bij diagnose en hun kwaliteit van leven was verminderd op alle domeinen.”

De komende tijd wordt het onderzoek van Lisanne Janssen uitgebreid naar een grotere patiëntenpopulatie. Hierdoor kunnen naar verwachting onder meer subgroepen patiënten worden onderscheiden en kan beter in kaart worden gebracht welke patiënten risico hebben op ernstigere complicaties en daardoor meer strikte follow-up of andere behandelingen nodig hebben.

Noot voor de pers

Lisanne Janssen verdedigt op maandag 13 juni om 13.30 uur haar proefschrift getiteld Towards early recognition of hypogammaglobulinaemia. New insights into clinical presentation patterns and screening tools aan Tilburg University. Promotor is prof. dr. Esther de Vries, copromotor: dr. Michiel van der Flier. De promotie vindt plaats in de aula van Tilburg University en is te volgen via livestream.

Neem voor meer informatie of een digitaal exemplaar van het proefschrift contact op met Femke Trommels, persvoorlichting Tilburg University, via 013-466 26 85 of f.j.trommels@tilburguniversity.edu.