woman with camera

Bedrijfscrisis trekt zware emotionele wissel op werknemers

Published: 18 september 2023 Laatst bijgewerkt: 04 april 2024

Als een bedrijf in zwaar weer verkeert, neemt het gebruik van antidepressiva onder werknemers sterk toe. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Daniel Kárpáti. Baanverlies lijkt een belangrijke verklaring voor deze toename, maar ook werknemers die hun baan behouden hebben vaker last van depressieve klachten. Om de psychologische en economische schade van recessies te beperken, is er volgens Kárpáti in crisistijd meer aandacht nodig voor de mentale gezondheid van werknemers.

Toen de financiële crisis in 2008 toesloeg, raakten veel bedrijven in de financiële moeilijkheden. Daarmee brak niet alleen voor bedrijven een onzekere tijd aan, maar ook voor veel werknemers. Daniel Kárpáti toont in zijn proefschrift Essays in Finance and Health dat de crisis een zware emotionele wissel trok op werknemers.

Kárpáti analyseerde de gezondheidsgegevens van meer dan 300.000 mensen die tijdens de piekjaren van de recessie in dienst waren van een bedrijf in Nederland. Hij ontdekte dat het antidepressivagebruik toenam onder medewerkers van bedrijven die in grotere financiële moeilijkheden verkeerden. De meest voor de hand liggende reden voor deze toename is baanverlies, aangezien de financiële crisis bij veel bedrijven tot ontslagen leidde. Maar opvallend genoeg nam het gebruik van antidepressiva ook toe onder werknemers die hun baan behielden. "Dat suggereert dat ook de angst voor baanverlies leidt tot een toename van depressieve klachten," aldus Kárpáti. 

De psychologische en economische schade van recessie beperken

Het is moeilijk om de totale schade van een recessie in kaart te brengen, omdat de psychologische en economische gevolgen omvangrijk zijn. Het promotieonderzoek van Kárpáti draagt bij aan een vollediger beeld van de maatschappelijke kosten van crises. Zijn resultaten wijzen erop dat de schade als gevolg van uitval en verminderde productiviteit op de werkvloer mogelijk groter is dan gedacht. “Een belangrijke bevinding is dat niet alleen werknemers die hun baan verliezen psychische klachten ontwikkelen, maar dat financiële bedrijfsproblemen ook zonder ontslag een negatieve impact kan hebben op de mentale gezondheid van werknemers.” 

Om de negatieve psychologische en economische effecten van financiële crises zoveel mogelijk te beperken, zou er in tijden van recessie meer aandacht moeten zijn voor de mentale gezondheid van werknemers. “Hopelijk kan dit onderzoek bedrijven, vakbonden en de overheid aanmoedigen om problemen die worden veroorzaakt door financiële moeilijkheden op bedrijfsniveau op een proactieve manier aan te pakken. Bijvoorbeeld door medewerkers psychologische ondersteuning te bieden of de werkdruk te verlichten als bedrijven in zwaar weer verkeren.” 

  • Daniel Karpati

    Daniel Kárpáti

    Tilburg School of Economics and Management (TiSEM)

    "Niet alleen werknemers die hun baan verliezen ontwikkelen vaak psychische klachten tijdens een recessie. Financiële bedrijfsproblemen kunnen ook een negatieve impact hebben op de mentale gezondheid van werknemers die hun baan behouden.” 

Meer weten?

Daniel Kárpáti verdedigt zijn proefschrift Essays in Finance and Health op 19 september 2023 (16.00 uur) in de Aula van Tilburg University. Er zal een livestream zijn. Promotor: prof. L.D.R. Renneboog. Co-promotoren: dr. J.A. Crego en dr. J.S. Kværner.

Het proefschrift bestaat uit drie hoofdstukken, waarvan alleen het eerste hoofdstuk aan bod komt in dit nieuwsartikel. Lees hier een samenvatting van de volledige dissertatie. 

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met Daniel Kárpáti (d.karpati@tilburguniversity.edu), of met wetenschapscommunicator Laura van Gelder (l.f.vangelder@tilburguniversity.edu).