woman with camera

Bezoek Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)

Published: 29 november 2023 Laatst bijgewerkt: 01 december 2023

Een delegatie van Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) heeft op 27 november jl. Tilburg University bezocht. Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur Wim van de Donk en de Decaan van de Tilburg School of Economics and Management Marike Knoef verwelkomden de delegatie tijdens hun bezoek. Het bezoek was gericht op het verder versterken van mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek en onderwijs.

De delegatie bestond uit Professor Liu Liya, Professor Yahong Zhou, Professor Xuanjuan Chen, RONG Jun en werd geleid door Professor Liu Yuanchun, President van Shanghai University of Finance and Economics. Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) is al jaren een belangrijke partner van Tilburg University in China, waarbij er verschillende vormen van samenwerking plaatsvindt. Er zijn initiatieven op het gebied van onderzoek, uitwisseling van studenten en medewerkers en een Dual Degree programma. Deze samenwerking werd bekrachtigd door het ondertekenen van de verlenging van het Memorandum of Understanding (MoU). 

Vooral binnen de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) is er intensieve samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs, onder meer door middel van een instroom Dual Degree in de MSc Finance voor studenten vanuit de School of Finance van SUFE. Ook voor de Dual Degree werd de samenwerking opnieuw bevestigd, door het tekenen van de verlenging van het programma.

Wim van de Donk
group image

Deze formele overeenkomsten zorgen voor een kader voor duurzame academische samenwerking. Het bezoek van de delegatie markeert een belangrijk moment in de voortdurende inspanningen om de wereldwijde academische verbondenheid te verbeteren en onderstreept de inzet van beide universiteiten om internationale samenwerking te bevorderen.