Anke Liefbroer

Anke Liefbroer genomineerd voor landelijke Docent van het Jaar-verkiezing 2024

Published: 15 februari 2024 Laatst bijgewerkt: 08 maart 2024

Met een passie voor onderzoek en geestelijke verzorging zoekt Anke Liefbroer de verbinding tussen haar onderwijs en praktijk. Het resulteerde in een nominatie voor de landelijke Docent van het Jaar-verkiezing 2024. ‘’Ik vind het belangrijk dat colleges die ik verzorg niet alleen (soms behoorlijk abstracte) theorie en concepten bevatten, maar dat studenten leren hoe je die theorie kunt ontwikkelen of onderzoeken én wat de relevantie van theorie is voor de dagelijkse praktijk.’’

Update: Anke Liefbroer behoort tot de zeven kandidaten die door de jury zijn geselecteerd om door te gaan naar de volgende ronde van de Docent van het Jaar-verkiezing 2024! Ze is uitgenodigd voor een interview om zichzelf voor te stellen. Uit de gesprekken, die eind februari plaatsvinden, worden de vier finalisten gekozen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) organiseert op 25 maart 2024 de tiende editie van de Docent van het Jaar-verkiezing. Met deze verkiezing wil het ISO inspirerende docenten een podium geven en docentschap in positief daglicht zetten. Anke Liefbroer is verkozen door de studenten en het College van Bestuur van Tilburg University voor Docent van het Jaar en wordt daarmee voorgedragen als genomineerde voor de landelijke verkiezing.

Anke Liefbroer - Uitreiking Docent van het Jaar
Anke Liefbroer - Docent van het Jaar klassenfoto

Onderzoek naar geestelijke verzorging

Sinds 2021 is Anke als universitair hoofddocent aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) verbonden. Haar enthousiasme voor het onderwijs begint bij haar passie voor het verrichten van onderzoek. ‘’Ik onderzoek onder meer welke zorg geestelijk verzorgers bieden aan hun patiënten of cliënten, hoe zij hen begeleiden bij zingeving en levensvragen en wat voor effect dat heeft op hun welzijn’’, aldus Anke. 

Inspelen op leerbehoeften van studenten

De relevantie van onderzoek maakt zij zichtbaar door studenten theorieën toe te laten passen op concrete casussen. Anke: ‘’Een mooi voorbeeld hiervan is het vak Pastoraat & Psychopathologie. Daarin hebben we op verzoek van studenten gesproken over dementie, verslaving, autisme en psychische problematiek onder migranten. Om ervoor te zorgen dat studenten de leerdoelen bereiken, maak ik gebruik van interactieve werkvormen, zoals gesprekken over een vraagstelling in twee- of drietallen, korte groepsopdrachten, discussies aan de hand van een aantal stellingen of het inzetten van een quiz.’’ 

anke liefbroer vierkant

“Mijn onderwijs stem ik zoveel mogelijk af op de leerdoelen en -behoeften van studenten.”

Nieuwe masteropleiding 

Vanuit het werkveld is er op dit moment een groeiende behoefte aan goed geschoolde geestelijk verzorgers. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft Anke de afgelopen twee jaar gewerkt aan onderwijsinnovatie door het opzetten van een nieuwe tweejarige masteropleiding Geestelijke Verzorging. ‘’In deze master wordt het onderwijs – niet alleen op het niveau van individuele vakken maar ook op curriculumniveau – nadrukkelijk verbonden met recente ontwikkelingen in het onderzoek en met de beroepspraktijk.’’ 

Verbinder en pionier

Ook al is Anke relatief nieuw in het onderwijs, ze maakt in korte tijd al heel veel impact. ''Door haar onderwijsfilosofie, haar originele en afwisselende aanpak, haar onderzoek en de verbinding die ze zoekt met haar studenten en de maatschappij. De professie van Geestelijk Verzorger is volop in ontwikkeling en Anke is hierin zeer vooruitstrevend'', vertelt Prof. Dr. Ir. Jantine Schuit, Vice Rector Magnificus en lid van het College van Bestuur. 

"Anke draagt actief bij aan de karaktervorming van jonge mensen. Haar kundigheid en betrokkenheid zorgen ervoor dat studenten niet alleen worden betrokken bij het onderwijs en het vakgebied, maar ook bij elkaar en de maatschappij." 

jantine schuit

Anke is in staat om in verbinding en vanuit expertise en creativiteit de student een actieve rol te geven in het onderwijsleerproces en de student eigenaarschap te geven over zijn of haar eigen leerproces. Jantine: ''Haar vernieuwende onderzoek weet zij in haar colleges enthousiast over te brengen op studenten. Landelijk wordt het veld van de geestelijke verzorging steeds omvangrijker en invloedrijker. Haar visie op de toekomst van het vakgebied voedt de interdisciplinaire dialoog tussen theologie en psychologie.''

Studenten aan het woord

 • josje

  Josje Schoonus

  Student

  “Haar benadering gaat verder dan alleen het overbrengen van kennis; ze motiveert ons om zelfstandig te denken en onze eigen perspectieven te ontwikkelen.”

 • remco

  Remco van Horek

  Student

  “Waar Anke met kop en schouders bovenuit steekt, is het luisterend oor dat ze heeft voor ons, zonder daarbij aan inhoud in te leveren.”