Henk Garretsen koninklijk onderscheiden

Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar zorg en welzijn Henk Garretsen van Tranzo

Published: 25 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2022

Hoogleraar zorg en welzijn Henk Garretsen is op 24 mei onderscheiden met een lintje vanwege zijn inzet en bijdrage aan de wetenschappelijke wereld en de maatschappij. Burgemeester van Helmond Elly Blanksma benoemde hem tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding in de aula van Tilburg University tijdens de eerste Henk Garretsen Lezing.

Zijn carrière stond altijd in het teken van het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Op deze manier heeft hij bijgedragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen in kwetsbare posities: zoals voor mensen met psychische- en verslavingsproblemen, gezinnen en kinderen in achterstandssituaties en eenzame ouderen. Hij werd ook geprezen om zijn persoonlijke aandacht voor mensen en hoe hij altijd het belang van de ander vooropstelt.

Henk Garretsen stond aan de wieg van het ontstaan van het departement Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Dankzij zijn vooruitstrevende manier van werken en verbinding maken met de praktijk is het departement onder zijn bezielende leiding uitgegroeid tot een departement met ruim 200 medewerkers en 80 maatschappelijke partners. En nog steeds is Garretsens gedachtegoed de basis van Tranzo’s werkwijze: het in co-creatie werken aan kennisontwikkeling en kennisdeling, door wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn met elkaar te verbinden.

Hij is van grote betekenis geweest voor Tilburg University en heeft zich steeds (ook na zijn pensioen) ingezet voor de publieke zaak, zoals in besturen en commissies van maatschappelijke organisaties (o.a. ZonMw, GGz Eindhoven en de Kempen, het Trimbosinstituut, Bibliotheek Helmond-Peel).

Henk Garretsen Ontvangst Koninklijke onderscheiding

Henk Garretsen Lezing

Sinds 2017 is prof. dr. Henk Garretsen met pensioen. Om zijn gedachtegoed in stand te houden is 24 mei de eerste Henk Garretsen Lezing gegeven. Deze lezing wordt iedere twee jaar gegeven om vernieuwende wetenschappelijke inzichten, die de brug tussen wetenschap en praktijk slaan, een podium te geven. Deze eerste lezing ‘Participatie, systeemdenken en nog een crisis’ werd gegeven door Rik Crutzen Professor of Behaviour Change & Technology bij de Vakgroep Gezondheidsbevordering, Care and Public Health Research Institute, Universiteit Maastricht.