woman with camera

Kennis van informatica: ook voor onze studenten van de toekomst!

Published: 27 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 30 juni 2022

Tilburg University gaat bijdragen aan de aanpak van het tekort aan leraren voor het schoolvak informatica. Per 1 september kunnen studenten van de bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence (CSAI) binnen hun opleiding een beperkte tweedegraads bevoegdheid behalen voor het schoolvak informatica. Met deze bevoegdheid kunnen zij informatica geven aan leerlingen in vmbo-t en in de onderbouw van havo en vwo.

Studenten kunnen de lesbevoegdheid behalen door de educatieve minor Informatica af te ronden, een mogelijkheid die kan worden geboden dankzij opname van de bachelor CSAI in de verwantschapstabel informatica van het Ministerie van Onderwijs. Vooralsnog biedt Tilburg University deze minor niet zelf aan, maar er zijn meerdere andere universiteiten binnen Nederland waar studenten de minor kunnen doen. Tilburg University helpt de studenten die dat willen bij het vinden van een stageplek op een middelbare school in de regio Tilburg. Dit is mogelijk door een uitbreiding van de samenwerking tussen de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg en de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant.

Passie voor technologie

De mogelijkheid voor het behalen van een lesbevoegdheid is goed nieuws voor Soraya van Swieten. De tweedejaars studente CSAI wil graag haar passie voor technologie en de kennis die ze vergaard heeft tijdens haar studie delen met toekomstige generaties studenten. Als vrouw met een migratieachtergrond wil zij in het bijzonder interesse voor informatica wekken onder groepen scholieren die traditioneel ondervertegenwoordigd zijn in dit vakgebied. “Ik wil deze groepen leerlingen laten zien dat informatica niet saai hoeft te zijn. Ik ben heel blij dat ik dit binnenkort mag gaan doen!”. 

Misschien zien we in de toekomst enkele van Soraya’s leerlingen terug aan Tilburg University! 

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met Dr. Peter Hendrix, minor coördinator voor de Bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence (P.H.G.Hendrix@tilburguniversity.edu). 

Soraya van Swieten

Ik wil deze groepen leerlingen laten zien dat informatica niet saai hoeft te zijn

- Soraya van Swieten