woman with camera

Samenwerking wetenschap en beroepsonderwijs leidt tot unieke lesmodules voor gehandicaptenzorg

Published: 10 januari 2022 Laatst bijgewerkt: 11 januari 2022

Hoe zorg je ervoor dat actuele, wetenschappelijke kennis over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking huidige en toekomstige zorgprofessionals bereikt? De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) ontwikkelde het afgelopen jaar vier lesmodules in samenwerking met mbo-opleidingen in Nederland. De modules zijn kosteloos beschikbaar voor interne academies van zorgorganisaties en voor mbo-zorgopleidingen.

De modules gaan over de thema’s zelfbeschadigend gedrag, zelfbepaling, verslaving en sociale netwerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Elke module bestaat uit een aantal lessen en kent verschillende interactieve werkvormen. Zoals praktijksimulaties en gastlessen met ervaringsdeskundigen.
Ad van Ginneken, ervaringsdeskundige en co-onderzoeker bij de AWVB, verzorgt mede de gastlessen binnen de lesmodule Verslaving: “Hierin kan ik mijn eigen verhaal delen met anderen en mijn steentje bijdragen aan meer kennis over dit thema.”

De module over verslaving was het interessantste wat ik het afgelopen jaar heb gehoord en geleerd

- verpleegkundige in opleiding (vierdejaars)

Experimenteren

“Het op een gelijkwaardige manier samenbrengen van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis vormt de basis van de AWVB. Daarbij experimenteren we voortdurend met manieren om wetenschappelijke kennis te laten landen in de praktijk, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking”, zegt hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB. Dat leidde in 2018 tot een pilot met ROC Tilburg om kennis over het thema verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking te delen met (toekomstige) zorgprofessionals. In 2019 kreeg deze pilot een vervolg en startte een uitgebreide samenwerking tussen onderzoekers van de AWVB en docenten van vier mbo-opleidingen, waaronder ROC Tilburg. Samen ontwikkelden zij de lesmodules die in 2021 verschenen.

Nieuwste inzichten

Dankzij deze samenwerking zijn alle modules zowel inhoudelijk als didactisch gebaseerd op de nieuwste inzichten en passen ze binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier. “Zo komen we samen tot een actueel en passend onderwijsaanbod”, aldus Embregts.

Sheelah Nulkes, docent bij ROC Tilburg: “Samenwerken met de AWVB levert relevante kennis op voor studenten. Die rijkt verder dan ons kwalificatiedossier. Dat we gebruik maken van actuele wetenschappelijke kennis, daagt ons bovendien uit om kritisch te kijken naar andere bronnen die we gebruiken in het onderwijs." (foto:  Ervaringsdeskundige Ad van Ginneken verzorgt samen met mbo-docent Sheelah Nulkes een gastles binnen in de lesmodule Verslaving op ROC Tilburg.  Door Tommy de Lange Fotografie)

Lesmodules AWVB 2022

De AWVB gaat in de toekomst meer lesmodules ontwikkelen op basis van afgeronde promotieonderzoeken en in samenwerking met het mbo.


Meer informatie

De modules zijn kosteloos beschikbaar voor opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties en voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals. Ze zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu
 

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie, interviewverzoeken, aanvullend beeldmateriaal e.d. contact op met Luciënne Heerkens via G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu