woman with camera

Marco Tamietto ontvangt ERC Proof of Concept subsidie voor PRISM project

Published: 18 januari 2024 Laatst bijgewerkt: 18 januari 2024

Het PRISM project is gericht op het aanpakken van belangrijke uitdagingen bij de opleiding van neurochirurgen voor ingrepen bij niet-menselijke primaten (NMP’s), in het bijzonder in de context van de 3V principes (Vervanging, Vermindering, Verfijning) die door de EU worden onderschreven. Het doel van het project is om het eerste hyperrealistische model te ontwikkelen voor praktijkgerichte training in chirurgische ingrepen bij NMP’s, in samenwerking met UpSurgeOn, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 3D simulaties voor neurochirurgie bij mensen.

Marco Tamietto: "Het doel van PRISM is om een veilige en ethisch verantwoorde opleidingsomgeving te creëren voor jonge onderzoekers om hun chirurgische vaardigheden in craniotomie te verfijnen zonder te hoeven experimenteren op levende dieren. De verwachting is dat met dit initiatief de risico’s op onherstelbare schade tijdens operaties kunnen worden verminderd. Bovendien houdt het rekening met de ethische principes van de Drie V’s. Het project wil nieuwe normen bepalen voor onderwijs in NMP neurochirurgie met een wereldwijde impact, het stimuleert loopbaanontwikkeling, verhoogt dierenwelzijn en verbetert onderzoekskwaliteit​​."

Grote leemte

PRISM voorziet in een grote leemte in neurochirurgische opleidingsparadigma's door een oplossing te bieden die zowel ethisch als praktisch is. Het gebruik van hyperrealistische modellen voor de opleiding NMP neurochirurgie heeft belangrijke maatschappelijke voordelen.

  • Ethische opleiding: Het stimuleert ethische trainingsmethoden door de verminderde noodzaak voor experimenten op levende dieren, in overeenstemming met de Drie V’s.
  • Het verbeteren van dierenwelzijn: Het project draagt bij aan dierenwelzijn doordat het gebruik van levende dieren in chirurgische training en onderzoek tot een minimum wordt beperkt.
  • Kwaliteit van onderzoek: Door veilige en effectieve training te bieden verbetert PRISM de kwaliteit van chirurgische ingrepen en van onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen.
  • Loopbaanontwikkeling: Het project stimuleert de loopbaanontwikkeling van jonge onderzoekers door hen in staat te stellen essentiële vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen in risicovrije omstandigheden.
  • Wereldwijde impact: De succesvolle implementatie van PRISM heeft de potentie om wereldwijd nieuwe normen te stellen voor neurochirurgisch onderwijs en dierenwelzijn​​.

Hoe wordt de subsidie gebruikt?

Het totaal toegekende bedrag voor het PRISM project is € 150.000 (het hoogste maximum), te verdelen tussen Tilburg University (€ 90.000) en UpSurgeOn Srl (€ 60.000). Dit budget zal worden gebruikt voor verschillende aspecten van het project. Ten eerste zal een behoorlijk bedrag worden besteed aan de ontwikkelings- en productiefase. Dit betreft het maken van hyperrealistische, anatomische 3D schedelmodellen van NMP’s, speciaal ontworpen om chirurgische training te verbeteren. Ten tweede wordt er geld gestoken in het initiëren en uitvoeren van proefcursussen voor trainees. Een ander belangrijk aspect is het reserveren van geld voor strategieën voor commercialisering. Dit betreft het formuleren en implementeren van effectieve strategieën om zowel de ontwikkelde anatomische apparaten als de trainingsmodules op de markt te brengen. Bovendien zal veel aandacht worden besteed aan samenwerking en expertise. Dit houdt in dat de collectieve inspanningen van een wetenschappelijk team bestaande uit neurowetenschappers, neuroanatomen en neurochirurgen zullen worden geïntegreerd, samen met een ontwikkelteam bestaande uit 3D-kunstenaars en app-ontwikkelaars. Tenslotte zal budget worden besteed aan HR en personeel.