woman with camera

Nieuw boek over succes, falen en veerkracht in het hoger onderwijs

Published: 23 november 2020 Laatst bijgewerkt: 15 december 2022

Van fouten kunnen we leren, maar het lijkt erop dat er een taboe rust op het delen van je mislukkingen. Deze tijd wordt gedomineerd door een ‘religie van succes’. De huidige succescultuur heeft invloed op ons onderwijslandschap. Universiteiten streven naar hoge scores in rankings. Studiesucces wordt gedefinieerd in termen van studietempo en cijfers. Wat is de impact voor studenten van dit streven naar excellentie? En hoe maken we studenten weerbaar tegen de bijbehorende prestatiedruk? Onder redactie van dr. Tessa Leesen en prof. dr. Alkeline van Lenning heeft een breed scala aan auteurs uit de academische wereld hun licht hierop laten schijnen in het boek ''Success and Failure in Higher Education: Building Resilience in Students'.

Terwijl sommige studenten prima gedijen in een competitieve omgeving, omdat het hen aanmoedigt om hun grenzen te verleggen en het beste in zichzelf naar boven te halen, kunnen anderen het hoge tempo niet bijbenen. Ze kunnen niet voldoen aan de verwachtingen die ze zichzelf opleggen en die de maatschappij aan hen stelt. De druk om te presteren is hoog, soms te hoog, en wordt gevoed door sociale media, die de studenten uitnodigt om alleen de successen te delen. Als gevolg daarvan kampen veel studenten met faalangst en andere mentale uitdagingen.

De essays in dit boek reflecteren kritisch op het huidige discours over mislukking, succes en excellentie in de samenleving in het algemeen en in het hoger onderwijs in het bijzonder. In hun bijdragen belichten de auteurs het veelzijdige karakter van deze concepten. Het boek bespreekt ook meer praktijkgerichte initiatieven in het onderwijsveld die tot doel hebben om het welzijn van de studenten te verbeteren. Aan de orde komt het concept van veerkracht: in geval van tegenslag is de student in staat om ‘terug te stuiteren’ en zich zodoende staande te houden in de competitieve omgeving van het hoger onderwijs.

De hoofdstukken van dit boek zijn thematisch met elkaar verbonden:

  1. Samenleving en succes;
  2. Succes in het hoger onderwijs;
  3. Hoger onderwijs: Mislukking en veerkracht;
  4. Empowerment van de veerkrachtige samenleving.

Boekpresentatie tijdens event Failing Forward

Het boek wordt gepresenteerd tijdens het online Failing Forward Event dat op 27 november plaatsvindt. Het event wil het taboe op falen doorbreken. Drie sprekers: een hoogleraar, een alumnus en een student, zullen hun mislukkingen met het publiek delen. Wim van de Donk, rector-magnifcus van Tilburg University, zal het eerste exemplaar van het boek ontvangen uit handen van dr. Tessa Leesen.

Vanwege de grote vraag naar het boek, is een (gratis) exemplaar van boek in beperkte mate beschikbaar. Interesse? Bestel hier het boek.

Noot voor de pers

Tessa Leesen and Alkeline van Lenning (eds.), Success and Failure in Higher Education: Building Resilience in Student. Deel 3 in de Tilburg Series in Academic Education - Knowledge, Skills and Character. Tilburg University Press 2020. ISBN 978 94 6167  437 1

Een pdf van het boek is op te vragen via Annemeike Tan, persvoorlichter, tel. 013-466 2596, e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu.

Meer informatie over het boek: dr. Tessa Leesen, tel. 013 466 4299, e-mail t.g.leesen@tilburguniversity.edu