News and events Tilburg University

1,1 miljoen NWO-financiering voor onderzoek naar toezicht in organisatienetwerken

Published: 21 juli 2021 Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2022

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft NWO drie aanvragen gehonoreerd die nieuwe inzichten gaan geven in het vernieuwen van onafhankelijk, publiek toezicht. Eén van deze projecten is van de Tilburgse hoogleraar Public Governance Patrick Kenis. Samen met mede-aanvragers Jörg Raab (TSB, Organisatiewetenschappen), Cor van Montfort (VU), Mirella Minkman (TIAS) en Melanie Ehren (VU) gaat hij onderzoek doen naar innovatieve manieren van toezicht in organisatienetwerken die zich bezighouden met complexe, maatschappelijke vraagstukken in de domeinen, zorg, sociaal wonen, onderwijs en veiligheid. Aan het project is ruim 1,1 miljoen euro toegekend.

Patrick Kenis

Steeds vaker vereisen maatschappelijke vraagstukken samenwerking in organisatienetwerken. Het bestaande toezicht is echter niet geschikt voor dit soort netwerken.

Patrick Kenis: “Een organisatienetwerk is een steeds vaker voorkomende manier om dingen voor elkaar te krijgen. De organisatie-, coördinatie- en governance-instrumenten die we ter beschikking hebben zijn echter vooral geënt op de klassieke zelfstandig opererende organisatie. Vandaar dat er dringend nood is aan kennis over hoe er bijvoorbeeld toezicht gehouden kan worden op organisatienetwerken”

Het onderzoek van Kenis richt zich op het ontwikkelen van innovatieve toezichtarrangementen voor organisatienetwerken. De kennis uit zijn onderzoek wordt vertaald in een toolbox voor toezichthouders en een onderwijsmodule.

Vernieuwing van Toezicht

NWO kent de financiering toe binnen het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht. Publiek toezicht raakt de kern van onze rechtsstaat. Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen krijgen toezichthouders te maken met allerlei nieuwe vraagstukken. In totaal is 4,31 miljoen euro toegekend aan drie onderzoeksprojecten. Het programma is tot stand gekomen dankzij initiatief en steun van de 21 rijksinspecties en markttoezichthouders. De toegekende onderzoeksprojecten richten zich op vraagstukken en oplossingen op het legitimiteit en gezag, kwaliteit en professionaliteit en de maatschappelijke verantwoording en publieke waarde van (publiek) toezicht. Lees voor meer informatie het persbericht van NWO.