woman with camera

NWO Vici beurs voor onderzoek prof. Jelte Wicherts naar oorzakelijke verbanden in psychologische experimenten

Published: 22 februari 2023 Laatst bijgewerkt: 02 maart 2023

De NWO heeft hoogleraar methodologie Jelte Wicherts een VICI-beurs van anderhalf miljoen euro toegekend voor zijn onderzoek naar verschillen in causale effecten in de psychologie. In experimenten in de psychologie en andere gebieden zoeken wetenschappers naar oorzakelijke verbanden, terwijl het mogelijk is dat die verbanden niet voor iedereen dezelfde zijn. Dat goed onderzoeken is lastig en daarvoor ontwikkelt Wicherts in dit project nieuwe methodes. Het project heeft een looptijd van vijf jaar en stelt Wicherts in staat drie promovendi en een postdoc aan te stellen.

Gecontroleerde experimenten in de psychologie en andere gebieden hebben tot doel de oorzaken van gedrag te achterhalen. Vaak is echter onduidelijk of en zo ja waarom experimentele effecten voor sommige personen sterker zijn dan voor anderen, en waarom gelijkende studies verschillende effecten laten zien. 

Om variatie in gevonden effecten beter te doorgronden en te generaliseren voor theorie en praktijk, onderzoekt dit project methodologische uitdagingen die kunnen leiden tot vertekende resultaten en onjuiste conclusies. Het project ontwikkelt en valideert nieuwe psychometrische, statistische, en methodologische oplossingen die onderzoekers in verschillende velden in staat stellen beter te begrijpen wanneer en bij wie effecten optreden.

Prof. dr. Jelte Wicherts (1976) is hoogleraar methodologie bij het departement Methoden en Technieken aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Met zijn meta-onderzoeksgroep bestudeert hij wetenschappelijke praktijken en onderzoeksmethoden om daarin zwakke plekken te identificeren en betere methodes te ontwikkelen om zo de wetenschap te versterken. Hij is geïnteresseerd in een breed scala van onderwerpen met betrekking tot individuele verschillen in intelligentie, statistische fouten, reproduceerbaarheid, publicatiebias, p-hacking, transparantie, en psychometrie.


Meer informatie

Het project is getiteld: 'Examining Variation in Causal Effects in Psychology'. U kunt contact opnemen met: Jelte Wicherts via J.M.Wicherts@tilburguniversity.edu.