News and events Tilburg University

Onderzoeker Kenny Meesters ontvangt Open Science Award voor zijn onderzoek in Oekraïne

Published: 02 september 2022 Laatst bijgewerkt: 02 september 2022

In het kader van het Nationaal Open Science Festival is in het voorjaar van 2022 een oproep voor Open Science Use Cases gepubliceerd. Deze uitnodiging stond open voor alle onderzoekers en promovendi van Nederlandse universiteiten/hogescholen en onderzoeksinstituten. Een verzameling van 12 Use Cases met een focus op maatschappelijke betrokkenheid was het resultaat. Vijf daarvan ontvingen op 1 september 2022 de Open Science Award.

Kenny Meesters, onderzoeker en docent aan Tilburg University, is - samen met zijn collega Abby Onencan (Erasmus Universiteit) - één van de vijf winnaars. Zij kregen de prijs voor hun open-wetenschappelijke benadering van risicovermindering bij rampen waarbij de gemeenschap zelf aan het stuur staat.

Centraal in de aanpak staat het gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van alle aspecten van het project met de community, bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens, het verwerken en bediscussiëren van de resultaten en het ontwikkelen van een plan van aanpak om de risico’s het hoofd te bieden. Deze gezamenlijke aanpak plaatst niet alleen de gemeenschap centraal, maar helpt ook bij de overdracht van wetenschappelijke kennis en het opbouwen van lokale capaciteiten om ook voor toekomstige risico’s en rampen weerbaar te zijn.

Door middel van participatieve risicomapping opent hun aanpak niet alleen een grotere en rijkere dataset voor onderzoekers, maar leren gemeenschappen ook zelf hoe ze zich beter kunnen voorbereiden op mogelijke toekomstige risico’s én kunnen beleidsmakers op feiten gebaseerde beslissingen nemen.

Uitreiking Open Science Award, Kenny Meesters

Het prijswinnende onderzoek heeft plaatsgevonden in het voormalig zoutrijke Solotvyno, dat in het westen van Oekraïne ligt. Het gebied lijdt inmiddels onder de gevolgen van de jarenlange zoutwinning. Die zorgt voor een onstabiele ondergrond en resulteert in enorme zinkgaten die de veiligheid en het leven van de gemeenschap bedreigen.

Samen met de lokale autoriteiten en de burgers van Solotvyno is een aanpak gecreëerd om de veiligheidssituatie te verbeteren. Deze methode zorgt ervoor dat de gemeenschap zelf data verzamelt, deze analyseert en hier lering uit trekt. Met de opgedane kennis kan de lokale gemeenschap zich in het vervolg beter voorbereiden op mogelijke toekomstige risico’s. De programmacommissie was lovend over dit onderzoek, omdat in het hele proces van het project het laten deelnemen van de lokale gemeenschap centraal heeft gestaan. Zo konden jongeren voorstellen doen, data verzamelen en oplossingen bedenken voor de maatschappelijke problemen.

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het ImProDiReT-project, gefinancierd door het Europese Directoraat-Generaal voor Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp(DG ECHO).

Meer informatie over het Open Science festival op www.opensciencefestival.nl