woman with camera

Open voor complexiteit: Symposium over Open Wetenschap in de sociale en geesteswetenschappen

Published: 21 september 2023 Laatst bijgewerkt: 21 september 2023

In 'Open to Complexity: Symposium on Open Science in the Social Sciences and Humanities' bracht Tilburg School of Humanities and Digital Sciences verschillende wetenschappers en beleidsmakers samen om na te denken over het creëren en implementeren van open onderzoekspraktijken gebaseerd op openheid, transparantie en vertrouwen. De dag, die plaatsvond in de onlangs geopende MindLabs op 5 september, omvatte meerdere levendige discussies over de roep van de academische wereld om Open Science, inclusief de implementaties en uitdagingen ervan, binnen de context van Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen.

Hoe zou je Open Science beoefenen als je academische discipline niet onmiddellijk wordt geassocieerd met hypotheses, bevestigende statistieken en formules? En hoe kunnen open onderzoekspraktijken worden omarmd terwijl rekening wordt gehouden met de mogelijk onbedoelde maar schadelijke gevolgen? Over deze en andere vragen werd actief gedebatteerd door ongeveer 100 nationale en internationale wetenschappers, beleidsadviseurs en studenten uit verschillende disciplines, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Open to Complexity

Rolmodellen

Na de officiële opening van het evenement door Rector Magnificus Professor Wim van de Donk, was er een inzichtelijke keynote van professor Sabina Leonelli (University of Exeter), die een dag eerder een eredoctoraat ontving van Tilburg University. In haar lezing stelde ze een alternatieve visie op Open Science voor, waarbij inclusie leidt tot transparantie. Geesteswetenschappen, kunsten en sociale wetenschappen zouden daarbij te waarderen zijn als rolmodellen als het gaat om bepaalde aspecten van Open Science implementatie. De parallelle ochtendsessies gingen onder andere over Open Science als een ruimte voor reflexieve beleidsvorming, de waarde van open onderzoekssoftware en FAIR data en de normativiteit en institutionalisering van Open Science. De middagsessies richtten zich op mogelijke lessen uit replicatiestudies en de bredere toepasbaarheid van Open Science binnen meer kwalitatief onderzoek en disciplines.

Van elkaar leren

Het evenement werd afgesloten met een rondetafelgesprek over de bijzonderheden van Open Science binnen de geestes- en sociale wetenschappen met Hans de Jonge (Nederlandse Onderzoeksraad, NWO), Sabina Leonelli, Angelica Maineri (datamanager bij ODISSEI), en Esther van Vliet (KTO, Tilburg University). Elk van hen begon met een openingswoord over onderwerpen als open wetenschappelijke communicatie, publieke betrokkenheid en FAIR data en software, wat leidde tot een boeiende discussie met het publiek. Professor Leonelli stelde onder andere dat onderzoekers meer kunnen nadenken over het soort bronnen dat ze gebruiken en daar opener over kunnen zijn, terwijl historicus en directeur van Open Science NL, Hans de Jonge, concludeerde dat Open Science moeilijk kan zijn voor sommige wetenschappen, maar dat wetenschappers epistemologische diversiteit gewoon moeten accepteren. Decaan van Tilburg School for Humanities and Digital Sciences, Boudewijn Haverkort, sloot dit inspirerende en informatieve symposium af met een oproep voor meer samenwerking tussen wetenschappers van verschillende disciplines om van elkaar te blijven leren hoe Open Science verantwoord te omarmen.

Open to Complexity
Open to Complexity