woman with camera

Reactie op Kamerbrief minister Dijkgraaf over internationalisering

Published: 25 april 2023 Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023

Vrijdag 21 april heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de langverwachte brief over de beheersing van internationale studentenstromen in het hoger onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister wil een aantal concrete maatregelen nemen om het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt beter te kunnen beheersen en sturen. Daarnaast gaan de minister en de universiteiten in gesprek over afspraken over bijvoorbeeld blijfkans (stay rate), beheersing van de Nederlandse taal en informatievoorziening aan internationale studenten, zoals over huisvesting. Ook kondigt de minister wetgeving aan over het verzorgen van anderstalig onderwijs.

Dijkgraaf benadrukt het belang van internationalisering en wil met een langjarige en gerichte aanpak waarborgen dat de kwaliteit van Nederlandse hogescholen en universiteiten en hun internationale toppositie behouden blijft. De voorgestelde maatregelen beogen de voordelen van internationalisering te versterken en de nadelen te verkleinen. Meer informatie over de inhoud van de brief is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van deze brief en gaat samen met de decanen de nodige aandacht geven aan de gevolgen van de aangekondigde maatregelen voor onze universiteit. Wim van de Donk rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University: “Het College van Bestuur begrijpt dat de Kamerbrief en berichtgeving daarover vragen kan oproepen bij (internationale) medewerkers en studenten. Wij kunnen die vragen op dit moment ook nog niet allemaal beantwoorden. We vinden het positief dat de minister aangeeft met de universiteiten in gesprek te willen gaan en verdere details samen uit te willen werken. Tilburg University blijft zich inzetten voor onze (internationale) studenten en medewerkers en onze ambities ten aanzien van een international classroom. We staan voor onze volledige academische gemeenschap.”

Vragen kunnen gesteld worden via internationaliseringsdiscussie@tilburguniversity.edu. Zodra meer duidelijk is over de gevolgen voor Tilburg University volgt meer informatie.

Update

Op 15 juni spreekt de Tweede Kamer over internationalisering in het hoger onderwijs. De universiteiten hebben input geleverd voor dit debat. Universiteiten benadrukken het grote belang van internationalisering, maar zien ook de knelpunten die moeten worden opgelost. Lees hier meer over de input voor het Commissiedebat Internationalisering Hoger Onderwijs.