News and events Tilburg University

Tilburg University partner in Regio Deal Midden-Brabant

Published: 02 november 2023 Laatst bijgewerkt: 08 november 2023

Op 1 november gaf het Ministerie van Binnenlandse Zaken het startschot voor de Regio Deal ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’. Deze Regio Deal van Midden-Brabant omvat negen projecten gericht op het bevorderen van de brede welvaart, regionaal én landelijk. Tilburg University vervult een rol in vijf van de negen projecten.

Bij Regio Deals werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Bij de Regio Deal van Midden-Brabant gebeurt dit onder andere in de vorm van proeftuinen voor veranderopgaven in duurzaamheid en leefbaarheid & welzijn. Hierin werken experts, onderzoekers, studenten en creatieve makers uit de regio de komende vier jaar samen aan nieuwe oplossingen voor deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 

Startschot Regio Deal 1-11-23

"Als universiteit zien we de noodzaak voor een stevige samenwerking met onze partners ten behoeve van de transities die nodig zijn voor de Brede Welvaart van onze regio. Deze Regio Deal biedt daar uitgelezen kansen voor." 

- Jantine Schuit, vice-rector magnificus Tilburg University en lid stuurgroep Regio Deal Midden-Brabant

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kent € 12,5 miljoen toe aan de Regio Deal. Dit bedrag is door diverse partijen verhoogd naar ruim € 30 miljoen.

Projecten

Tilburg University vervult een rol in vijf van de negen projecten in de Regio Deal:

  • Binnen de Proeftuin Duurzaamheid zetten we ons met het Tilburg Initiative for Future Logistics samen met het bedrijfsleven in voor versnelling van de transitie naar duurzame logistiek vanuit wetenschappelijke kennis.
  • Vanuit de Proeftuin Leefbaarheid en welzijn gaan we met Fontys, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Gemeente Tilburg en Gemeente Waalwijk aan de slag voor het versterken van de bestaanszekerheid en welzijn van inwoners in kwetsbare wijken. Dit doen we met onderzoek en praktijkexperimenten onder de noemer Wijkaanpak met bestaanszekerheid en welzijn
  • Als lid van Vereniging MindLabs zijn we betrokken bij de Proeftuin Digitalisering en AI. Daarin wordt met het project Digital Innovation District for Society een impuls gegeven aan uitbreiding van het ecosysteem van innovatiedistrict Spoorzone, met een spilfunctie voor MindLabs. Hieruit vloeien projecten, activiteiten en voorzieningen voort die bijdragen aan verbetering van de brede welvaart, waaronder challenges waarin studenten en bedrijfspartners samen leren, en onderzoek naar de mogelijkheden van empathische virtual humans in onder meer zorg, media en onderwijs.
  • Tot slot zijn we een belangrijke partner in twee projecten gericht op het opschalen van maatschappelijke innovatie:
    • In het project Startups for Society bundelen diverse partijen uit de regio hun krachten om te bouwen aan een ecosysteem voor impact startups in Midden-Brabant. Zij krijgen een passend ondersteuningsaanbod om succesvol te groeien en tegelijkertijd impact op de samenleving te maken, waarmee ze het regioprofiel van mensgericht ondernemen en innoveren verder versterken. 
    • Binnen het project Verbeteren duurzame bedrijfsvoering mkb werkt de universiteit met Midpoint Brabant, ondernemingen en andere partijen samen voor het ontwikkelen van hulpmiddelen waarmee het mkb kostenefficiënt kan voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze EU-richtlijn verplicht bedrijven om uitgebreider te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Hoewel de CSRD vooral geldt voor grotere bedrijven, kunnen mkb-bedrijven die aan deze bedrijven leveren de vraag verwachten om hun eigen duurzaamheidsprestaties te verantwoorden.

Meer informatie

Heb je vragen over de betrokkenheid van Tilburg University bij de Regio Deal? Neem dan contact op met:

Wil je meer informatie over de Regio Deal Midden-Brabant en de negen gefinancierde projecten? Bekijk dan de informatie over de Regio Deal op de website van Midpoint Brabant.