News and events Tilburg University

Pilot GoAbout: deelfietsen en elektrische deelauto’s niet verlengd

Published: 01 december 2022 Laatst bijgewerkt: 01 december 2022

Sinds november 2021 maakten studenten en medewerkers van Tilburg University gebruik van de deelfietsen en elektrische deelauto’s van GoAbout. Deze duurzame vervoersmiddelen waren als pilot voor de periode van 1 jaar beschikbaar. Er is besloten deze pilot niet te verlengen. Dit betekent dat de faciliteiten per 31 december 2022 niet meer beschikbaar zijn op de campus.

Pilot GoAbout

Duurzaamheid is een belangrijke afwegingsfactor bij het maken van dienstreizen. Daarnaast is de afstand tussen de universiteitsgebouwen groter geworden met de uitbreidingen van de campus. Tijdens de pilot met GoAbout konden medewerkers op een eenvoudige wijze hun zakelijke reis plannen, boeken, maken en declareren. Hierbij was er enkel een keuze voor duurzaam vervoer: openbaar vervoer, deelfiets of elektrische deelauto.

Gemeente Tilburg reguleert deelvervoer

De faciliteiten van GoAbout zullen per 31 december 2022 niet meer beschikbaar zijn op de campus van Tilburg University. De voornaamste reden hiervoor is ingegeven door de snelle ontwikkelingen in de markt op het gebied van deelvervoer. In Nederland zijn in de afgelopen jaren verschillende deelsystemen (auto, fiets, scooter, step) geïntroduceerd. De gemeente Tilburg zet op dit moment stappen om het aanbod te reguleren. Dit doet zij onder andere door het aanbieden van deelvervoer beperkt binnen de gemeente toe te staan. Tilburg University wil onderzoeken in hoeverre we gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de stad hierin biedt als vervolg op de pilot.

Duurzaam vervoer

Tilburg University ziet het belang van duurzaam vervoer en gaat komende periode onderzoeken wat voor aanbod aansluit bij onze doelgroepen. Onder andere door in gesprek te gaan met de vaste aanbieders van deelvervoer binnen de gemeente Tilburg, maar ook door lering te trekken uit onze ervaring met deelvervoer binnen onze pilot met GoAbout.
Op korte termijn worden de collega’s die in de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van de GoAbout faciliteiten benaderd over welke stappen zij moeten nemen bij de einddatum van de pilot. Daarnaast zullen wij een aantal van hen interviewen om zo hun ervaring met de faciliteiten te horen. Deze feedback wordt gebruikt in het onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe vorm of aanbieder van deelvervoer.