woman with camera

NWO-Veni beurzen voor vier veelbelovende Tilburgse onderzoekers

Published: 11 april 2022 Laatst bijgewerkt: 05 december 2023

NWO heeft aan vier jonge veelbelovende wetenschappers van Tilburg University een Veni-beurs van maximaal 280.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende drie jaar hun onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

De laureaten zijn: Robbie van Aert en Manon van Scheppingen van Tilburg School for Social and Behavioral Sciences,  Marie-Catherine Petersmann van Tilburg Law School en David Schindler van Tilburg School for Economics and Management. Wij feliciteren deze onderzoekers van harte! Lees hier meer over hun onderzoeksprojecten.

Belangrijke levensgebeurtenissen en persoonlijkheidsontwikkeling bij jongvolwassenen

Manon van Scheppingen (ontwikkelingspsychologie): Wat drijft de persoonlijkheidsontwikkeling in de jongvolwassenheid? Een groot aantal onderzoeken heeft aangetoond dat mensen vriendelijker, zorgvuldiger en emotioneel stabieler worden vanaf de jongvolwassenheid tot aan middelbare leeftijd. Tegelijkertijd maken jongvolwassenen belangrijke veranderingen door in hun sociale rollen: ze starten carrières, relaties, en gezinnen. In dit project wordt gekeken hoe meerdere levensgebeurtenissen bijdragen aan persoonlijkheidsontwikkeling van jongvolwassenen, en of persoonlijke ervaringen tijdens de transitie (bijv., stress, impact) verklaren waarom sommige mensen meer veranderen dan anderen.

Het versterken van meta-analyse door voordeel te halen uit replicaties en gepreregistreerd onderzoek

Robbie van Aert (Methoden en Technieken): Een belangrijke bedreiging voor de validiteit van meta-analyses is publicatie bias. Replicatie en gepreregistreerd onderzoek is minder vatbaar voor publicatie bias. Ik ga een nieuwe meta-analyse methodologie ontwikkelen die conventionele en replicatie/gepreregistreerd optimaal combineert en daarbij corrigeert voor publicatie bias. Deze nieuwe methodologie zal zorgen voor accuratere conclusies van meta-analyses.

Antropocene Rechtskaders: reconfigureren van juridische relaties met/in meer-dan-menselijke werelden

Marie-Catherine Petersmann (Public Law and Governance): kunnen de conceptuele en doctrinaire coördinaten van het internationaal recht opnieuw worden geconfigureerd om betekenis toe te kennen aan de wijze waarop mensen verbonden en verweven zijn met niet-mensen? Het overheersende wereldbeeld in het internationaal recht beperkt de macht tot mensen die zogenaamd autonoom zijn ten opzichte van niet-mensen, waarbij subjectieve, materiële, temporele en ruimtelijke grenzen de juridische betrekkingen in modernistische termen ordenen. Om tegen dergelijke juridische ordeningsmodaliteiten in te gaan, wil de analytische heuristiek van 'Antropoceen-rechtsregels' juridische concepten, theorieën en praktijken afstemmen op de omstandigheden van verstrengelde menselijk-niet-menselijke relaties. Het project verkent verschillende empirische locaties waar sporen van 'Antropoceen-rechtmatigheden' al tot uitdrukking komen in bestaande vormen van meer-dan-menselijk gemeenschappelijk gebruik en meer-dan-menselijke gewaarwording.

Een beter begrip van werk: de rol van niet-routinematige en analytische werkzaamheden in teams

David Schindler (Economie): Gezien de ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de richting van teamwerk dat niet-routinematig van aard is en meer denkkracht vereist is het van groot belang om een beter begrip te krijgen van dit type werkzaamheden. Dit onderzoeksproject gebruikt enquêtes, laboratorium- en veldexperimenten om een brede beoordeling te maken van de determinanten van het functioneren van werknemers, te onderzoeken hoe bonussen prestaties van teams kunnen verbeteren en om de effecten van personeelsverloop te laten zien.

NWO-Talentprogramma

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Lees het persbericht van NWO over de toekenningen van dit jaar.