News and events Tilburg University

Vertragende wetgeving bij wapenaankopen spaart mensenlevens

Published: 22 november 2021 Laatst bijgewerkt: 22 november 2021

Wetgeving die een ‘afkoelperiode’ afdwingt tussen de aankoop van een vuurwapen en het verkrijgen ervan reduceert het aantal impulsaankopen. Zulke wetgeving beperkt ook het aantal moorden, vooral in de huiselijke sfeer. Dit toont gedragseconoom David Schindler van Tilburg University aan op grond van een kwantitatief onderzoek in de Verenigde Staten. De publicatie over zijn werk verschijnt in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift 'Review of Economics and Statistics'.

Piek in wapenaankopen

Schindler en zijn co-auteur Christoph Koenig onderzochten een periode van zes maanden in 2012 en 2013, waarin de wapenverkoop in de Verenigde Staten tot ongekende hoogten stijgt. Aanleidingen voor deze piek zijn een dramatisch schietincident op Sandy Hook Elementary School en de herverkiezing van president Barack Obama. Veel Amerikanen verwachten strengere wapenwetgeving. Om die voor te zijn schaffen ze zich maar vast een vuurwapen aan. In 35 Amerikaanse staten worden die wapens direct over de toonbank verhandeld, maar in 15 andere staten is opzettelijk een vertraging ingebouwd tussen de aanschaf van het wapen en het daadwerkelijk in handen krijgen ervan. Deze ‘afkoelperiode’ varieert van twee dagen tot zes maanden.

Impulsieve kopers laten zich afschrikken

De Tilburgse onderzoeker vergeleek voor alle Amerikaanse staten het google-zoekgedrag naar zoektermen die te maken hebben met vuurwapens, de geregistreerde wapenaankopen en de moorden die zijn gepleegd. Hij vond dat er in staten met vertragende wetgeving even veel interesse was in de aanschaf van vuurwapens als in staten zonder die wetgeving, maar dat er uiteindelijk wel minder wapens werden verkocht. Dit effect treedt zowel bij een korte als bij een langere vertraging op. Schindler leidt hieruit af dat met name personen die geneigd zijn tot impulsief gedrag hun wapenaankoop uitstellen; voor hen is het minder aantrekkelijk om nu al te moeten betalen, maar pas in de toekomst de eigenaar van een wapen te worden.

Minder vrouwen thuis vermoord

Naast minder wapenaankopen leidt de vertragende wetgeving ook tot minder moorden. Schindler vond dat in de staten mét vertragende wetgeving 2 procent minder handwapen-gerelateerde moorden werden gepleegd dan in de staten zonder vertragende wetgeving. Omgerekend betekent dit dat in de onderzochte periode in de 35 staten zónder vertragende wetgeving ongeveer 200 moorden voorkomen hadden kunnen worden als die wetgeving er wel was geweest. Slachtoffers van deze ‘extra’ moorden zijn overwegend vrouwen van middelbare leeftijd, die in hun eigen huis werden gedood na een ruzie. Impulsieve wapenaankopen lijken dus vooral huiselijk geweld tot gevolg te kunnen hebben, en vertragende wetgeving heeft hierop een enigszins dempend effect.

Uitweg uit de politieke impasse

Het onderzoek van Schindler ondersteunt een conclusie uit eerder onderzoek: meer wapens leiden tot meer moorden. Het onderzoek wijst ook de weg uit een politieke impasse in de Verenigde Staten: wetgeving die een afkoelperiode afdwingt tussen aankoop en bezit van vuurwapens beperkt het aantal moorden, zonder het recht op wapenbezit aan te tasten, dat velen in de VS koesteren. 

Over David Schindler

David Schindler is onderzoeker en universitair hoofddocent aan de Tilburg School of Economics and Management. Als gedragseconoom past hij inzichten uit de psychologie toe op vragen die van belang zijn voor economen, om zo menselijk gedrag beter te kunnen begrijpen. Zijn onderzoek naar wapenaankopen in de VS en hun complexe interacties met wetgeving die wapengebruik aan banden probeert te leggen is hiervan een voorbeeld.

 

Noot voor de pers

Kijk hier voor het volledige artikel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Schindler, D.Schindler@tilburguniversity.edu, tel. 013-466 4838 of met persvoorlichter Annemeike Tan, a.m.tan@tilburguniversity.edu, tel. 013-466 466 2596.