nieuws van de campus

Voorlopige inschrijvingen Tilburg University: studentenaantal stabiliseert

Published: 15 november 2023 Laatst bijgewerkt: 15 november 2023

In het collegejaar 2023/2024 staan 19.506 studenten ingeschreven aan Tilburg University. Deze stabilisatie van studentenaantallen sluit aan bij de strategie van Tilburg University: meer focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het aantal eerstejaars internationale bachelorstudenten is afgenomen.

Toename aantal internationale studenten vlakt verder af

Van alle ingeschreven studenten in 2023 zijn 4.785 internationale studenten, daarvan is 71% afkomstig uit Europa. Er is sprake van een  daling van de instroom van internationale bachelorstudenten en een stijging van de instroom van internationale masterstudenten. In 2023-24 zijn er in totaal  279 meer ingeschreven internationale studenten dan het vorige collegejaar: een groei van 6,2%. Vanaf 2017 is de groei van het aantal ingeschreven internationale studenten gemiddeld 14,5% geweest. Dit is het tweede jaar dat we die groei zien afvlakken. Dit komt waarschijnlijk doordat we op verzoek van de minister zijn gestopt met actief werven van internationale studenten en al enkele jaren informatie over het tekort aan studentenwoningen geven. 

Lichte daling bachelor instroom

Op basis van de voorlopige cijfers zien we dat de bachelor instroom daalt. Dit komt door een daling van zowel het aantal eerstejaars internationale als Nederlandse studenten. Landelijk is er een kleine daling van de vwo instroom in de bachelors zichtbaar. 

Lichte stijging (pre-)master instroom

Het aantal eerstejaars masterstudenten aan Tilburg University in 2023-2024 is duidelijk hoger dan in voorgaande jaren, met 339 studenten meer (nationaal +202, internationaal +137), voornamelijk Nederlandse studenten. Tegelijkertijd, het aantal nieuwe pre-masterstudenten is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als in 2022-23 maar nog steeds duidelijk lager dan in de jaren daarvoor. De relatief hoge bachelorinstroom bij Tilburg University 3-4 jaar geleden, is nu terug te zien in de mastercijfers (via interne doorstroom).

 

Lees ook het landelijke bericht van de Universiteiten van Nederland.