woman with camera

Verbeteren van de toegankelijkheid van het cultureel erfgoed met AI krijgt grote subsidie

Published: 13 juli 2023 Laatst bijgewerkt: 18 juli 2023

Het HAICu-project van een nationaal consortium van universiteiten, bibliotheken, burgers en partners uit de culturele sector krijgt een financiering van de NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het project richt zich op de inzet van kunstmatige intelligentie ter verbetering van de toegankelijkheid van cultureel erfgoed voor burgers. Hoogleraar AI Eric Postma en zijn collega's van het departement Cognitive Science & Artificial Intelligence van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences participeren in HAICu met twee promovendi en twee postdoc onderzoekers. Het consortium ontvangt in totaal 10,3 miljoen euro.

HAICu staat voor: Digital Humanities - Artificial Intelligence - Cultural Heritage. Doel van het project is om grootschalige informatie in diverse erfgoedcollecties, zoals musea, bibliotheken en archieven met elkaar te verbinden en te ontsluiten.

Het is vaak lastig voor een breed publiek (burgers, journalisten) om de juiste informatie vinden in de grote hoeveelheden digitale data die voorhanden zijn in (culturele) instituten en die bovendien heterogeen van aard zijn. De ontwikkeling van toegankelijke systemen voor efficiënte informatieverwerking kan hen vooruit helpen. HAICu zal nieuwe AI technieken ontwerpen die tekstuele en audio-visuele informatie toegankelijker maakt. Dit zal het bijvoorbeeld mogelijk maken om unieke archeologische vondsten beter in kaart te brengen en nieuwsberichten automatisch te analyseren en te rubriceren.  Het project heeft een looptijd van zes jaar.

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is tot stand gekomen door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers. Burgers gaven zelf aan waaraan zij vinden dat wetenschappers in de samenleving een bijdrage kunnen leveren. In dat kader is het HAICu-project gefinancierd, ORC staat voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wetenschapsredacteur Tineke Bennema, tel. 013 4668998 of via e-mail: persvoorlichters@tilburguniversity.edu. Voor de NWA-ORC zie: https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda/onderzoek-op-routes-door-consortia-orc/toekenningen/2022