woman with camera

Tilburg University start met tweede fase ENGAGE.EU

Published: 01 februari 2024 Laatst bijgewerkt: 01 februari 2024

Nieuwe vormen van academische samenwerking en ideeën uitwisselen: dat is waar ENGAGE.EU over gaat. Dit consortium van negen Europese universiteiten startte officieel met zijn tweede fase. De alliantie geeft studenten en medewerkers al sinds 2019 de kans om virtueel én fysiek tussen Europese campussen te bewegen en samen te werken. Zo zetten we in op meer innovatie en vinden we oplossingen voor actuele maatschappelijke problemen.

Voor studenten, onderzoekers en medewerkers 

ENGAGE.EU is een steeds sneller groeiende, bruisende plek voor studenten en medewerkers die zoeken naar internationale kansen. Tal van nieuwe initiatieven bieden hen mogelijkheden om internationale vaardigheden op te doen. Van summer schools tot joint programmes en internationale loopbaanbegeleiding. In onze ENGAGE.EU labs werken studenten, lifelong learners, onderzoekers en externe organisaties samen aan maatschappelijke uitdagingen. En PhD’ers en onderzoekers worden uitgenodigd om mee te doen aan trainingsmodules en uitwisselingsmogelijkheden.  

Uithangbord voor Europese strategie  

Allianties van Europese universiteiten liggen op kop als het gaat om transnationale samenwerkingen die zich richten op innovatie en transformatie. De eerste evaluaties laten zien dat zij succesvol op weg zijn om onderwijs en onderzoek verder te integreren in Europa. Tegen medio 2024 financiert de Europese Unie 60 allianties van Europese universiteiten, waarbij meer dan 500 instellingen voor hoger onderwijs betrokken zijn. Dat is 10% van alle Europese universiteiten.  

Wat ENGAGE.EU betreft: de Europese Commissie was onder de indruk van het werk dat de afgelopen jaren is verzet en gaven het voorstel voor ENGAGE 2.0 dan ook een hoge waardering. Ook het Nederlandse ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt bij aan deze partnership en erkent de noodzaak voor effectieve Europese samenwerkingen.  

In lijn met strategie Tilburg University 

‘Connected’ is een van de kernwaarden van Tilburg University. Onze universiteit gelooft dat het essentieel is om verbonden te zijn met de wereld om ons heen. En die reikt verder dan de grenzen van Midden-Brabant, zegt rector magnificus Wim van den Donk tijdens het kick-off event van ENGAGE 2.0. “Laten we ons realiseren dat ‘onze’ academische gemeenschap tegenwoordig is opgebouwd lokale, regionale en internationale connecties. De strategische samenwerking binnen ENGAGE.EU helpt om onze universiteit voor te bereiden op de volgende eeuw.” 

“ENGAGE.EU is onze connectie tot andere Europese universiteiten en de Europese Unie. Daarom sluit deze samenwerking goed aan bij onze eigen strategie van internationale profilering en maatschappelijke impact. Door een breed scala van onze gemeenschap erbij te betrekken, biedt het mogelijkheden voor strategische dialogen, benchmarking en het belangrijkste: een manier om onze studenten en medewerkers internationale ervaring op te laten doen.” 

Jantine Schuit, vicerector Magnificus deelde haar ENGAGE.EU ervaringen tijdens het kick-off event. ‘De bijeenkomst met andere rectoren en vice-rectoren zijn bijzonder inspirerend. Als bestuurders hebben we overeenkomstige uitdagingen. Maar de oplossingen zijn verschillend door de institutionele invalshoek en andere context waarin de universiteiten opereren. Deze uitwisselingen verbreden mijn kijk op mijn dagelijkse werk'. 

Gecompliceerd maar inspirerend 

Het implementeren van een breed aanbod aan activiteiten in een samenwerking met zoveel partijen is niet gemakkelijk. Voor de meeste activiteiten moet er consensus bereikt worden voor vele aspecten, van studentenaantallen tot examenmogelijkheden.  

Jörg Raab, die pas begon als academic lead van ENGAGE.EU: “Om de verschillende zienswijzen samen te brengen en het eens te worden op zowel ENGAGE-niveau als op het niveau van onze eigen universiteit is gecompliceerd, maar inspirerend. Alleen wanneer we samenwerken kunnen we activiteiten genereren waar onze studenten, collega’s en maatschappelijke partners bij gebaat zijn. Dat zouden we alleen nooit kunnen.”  
“De introductie van nieuwe werkwijzen vraagt wat van bestaande structuren binnen onze universiteit, op nationaal niveau en tussen universiteiten. Daarom moeten we ons focussen op activiteiten die direct toegevoegde waarde bieden. Tegelijkertijd moet onze eigen universiteit ook blijven innoveren.” Raab benadrukt het speciale karakter van dit project: “Eigenlijk is dit een testomgeving. We ontdekken vanzelf wat succesvol is en wat niet. Welke regels die mobiliteit en samenwerking tussen Europese universiteiten verhinderen kunnen worden aangepast en welke formats en activiteiten zullen succesvol zijn?” 

Doe mee 

Ben je benieuwd naar ENGAGE.EU of wil je bijdragen? Contacteer dan Jorg Raab via j.raab@tilburguniversity.edu of Guido van Leerzem (institutionele coördinator) via g.vanleerzem@tilburguniversity.edu.