New Common Tilburg University

Coronacrisis vraagt om een nieuw 'samen', de New Common

Hoogleraren geven inzicht in de effecten van de COVID-19 pandemie 

Hoe beïnvloedt het new common onze samenleving, nu en later?

TilburgU & Co

Op zaterdag 19 september was de imposante LocHal het decor voor de boekpresentatie van The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society van initiatiefnemers Emile Aarts, Hein Fleuren, Margriet Sitskoorn en Ton Wilthagen. Geheel passend in de context van het nieuwe samen, woonde het overgrote deel van het publiek de talkshow van afstand via video bij.

Boek 'The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society'

 • Download de pdf
 • of bestel de papieren versie
 • en lees de bijdragen
Ontdek dit boek

Aan tafel verzamelen zich in themarondes een gevarieerd gezelschap van wetenschappers en vertegenwoordigers van bedrijven, overheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen. Onder leiding van Simone van Trier en Nathan de Groot gaan zij, op gepaste afstand, met elkaar in gesprek.

De aftrap voor het debat is voor twee initiators van het boek, Ton Wilthagen en Margriet Sitskoorn. Zij wisselen van gedachten met burgemeester van Tilburg Theo Weterings en Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis.

New Common - Elbow bump - Margriet Sitskoorn

We moeten nieuwe sociale interactie met elkaar aangaan, nieuwe vormen van werk kiezen

Een boek met een missie als vertrekpunt

Ton Wilthagen start met de missie van het boek om een positief perspectief te schetsen voor het nieuwe samen, niet te verwarren met de opgelegde regels van het nieuwe normaal. “We kijken vooruit naar het accepteren van een nieuw samen. We willen geen focus op wat allemaal niet kan op dit moment. Met dit boek beginnen we aan een denk- en doe-programma en willen we als universiteit bijdragen aan handelingsperspectief voor de maatschappij. Het boek is een momentopname, het programma ontwikkelt zich vanaf hier door.” Margriet Sitskoorn benadrukt dat de keuze voor een positieve grondslag bewust is. “We zoeken naar hoe we een mooie toekomst hebben met z’n allen, zonder de realiteit te ontkennen. We moeten nieuwe sociale interactie met elkaar aangaan, nieuwe vormen van werk kiezen. En er wordt ook nog eens een groot beroep op onze eigen vermogens gedaan om het juiste te doen. Hierop moet ook onze hersenen zich aanpassen.”

"Het  is belangrijk dat we steun blijven ervaren"

Theo Weterings en Chantal Vergouw nemen als eerste de boeken in ontvangst. Theo Weterings bedankt de universiteit voor de inspanningen om dit onderwerp op deze manier op de agenda te zetten. Ook geeft hij zijn visie over hoe het gaat met de stad Tilburg. “Het gaat goed met de stad, maar mensen worstelen met de maatregelen en met hun eigen gedrag. De regels waaraan we ons moeten houden zijn tegennatuurlijk. Het past niet bij hoe wij ons als mensen gedragen, maar toch is het belangrijk dat wij als overheid die boodschap blijven brengen. Ikzelf ben benieuwd hoe lang we dit volhouden en wat we als overheid kunnen doen om mensen te blijven motiveren. We weten immers niet wanneer het voorbij is. En ook voor ons als bestuurders is het belangrijk dat we steun blijven ervaren. Als de wetenschap hierover meedenkt om de lange weg goed te bewandelen, dan is dat goed voor de samenleving.”

The New Common - Mayor of Tilburg

“Het gaat goed met de stad, maar mensen worstelen met de maatregelen en met hun eigen gedrag"

Chantal Vergouw vertelt namens Interpolis dat het prettig is dat Interpolis het nieuwe werken al lang geleden heeft omarmd. “Vertrouwen speelt een belangrijke rol in deze fluïde situatie. Maar ook wij zijn zoekende, er is onzekerheid en medewerkers voelen zich niet altijd goed. We gaan vanuit de huidige situatie niet naar een re-start, maar een re-set. Wat is het lonkende perspectief en wat moeten we daarvoor overhebben? Ik ben benieuwd hoe wij kunnen leren van de wetenschap om de situatie te omarmen als basis voor vooruitgang.”

Het debat in beeld

Thema's:

Generaties

Het thema generaties komt aan bod. De volgende personen schuiven aan:

 • Loes Keijsers - Associate professor ontwikkelingspsychologie
 • Robin Pierce - Associate professor databescherming en privacy
 • William Harris Duke - Student Tilburg University
 • Lian Smits - Bestuurder STERK HUIS

Vraag wat jongeren nodig hebben

Door de huidige ontwikkelingen zijn de scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen zichtbaarder gemaakt. Loes Keijsers en Robin Pierce richten zich in het boek specifiek op de adolescenten en hoe we in hun ontwikkelingsbehoeften kunnen voorzien.
Loes Keijsers: “Die belangrijke levensfase is het fundament van het leven, waar ook volwassenen van afhankelijk zijn. Jongeren hebben ruimte van hun ouders nodig, goed onderwijs met betrokken docenten. En jeugdigen kunnen niet zonder vrienden en goede sociale contacten. Mijn pleidooi is om de adolescenten expliciet te leren omgaan met stress en ze te leren hoe ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, ook nu. En om ze die middelen te bieden, is het noodzakelijk dat we hen zelf vragen wat ze nodig hebben.”

Iedereen is kwetsbaar

Robin Pierce legt de link met kwetsbare doelgroepen. “Iedereen is kwetsbaar, niet alleen de kwetsbaren, dus de ouderen of de gehandicapten. Kwetsbaarheid gaat niet alleen om het ziek worden van het virus. Het gaat ook over de gevolgen van het virus. Denk aan depressie, aan angst voor het verliezen van je baan en noem maar op. Wij moeten ons afvragen: wat kunnen we doen om het in de huidige en toekomstige situatie voor iedereen makkelijker te maken?”

Ontwikkelingsgerichte lockdown

Lian Smits van Sterk Huis ziet het aantal aanmeldingen van mensen die steun nodig hebben weer toenemen. “Wij als Sterk Huis zijn niet dicht geweest, de kwetsbaarheid van de doelgroepen liet en laat dat niet toe. Vanaf de eerste dag hebben wij die verantwoordelijkheid genomen, binnen de mogelijkheden die er waren. In de huidige omstandigheden wordt de kwetsbaarheid van mensen veel duidelijker, bijvoorbeeld in situaties waar thuisonderwijs niet lukt. Als je minder kansen hebt, dan wordt dat nu zichtbaarder. Daar moeten we echt iets aan doen. Als mens leer en ontwikkel je door omgang met andere mensen. Het gebrek hieraan mogen we niet uit het oog verliezen. Het is noodzakelijk dat we gaan kijken naar een ontwikkelingsgerichte lockdown.”

Vrije wil ontnomen

William Harris Duke mist als student met Amerikaanse roots veel belangrijke momenten, omdat hij niet mag reizen of het risico niet wil nemen. “Ik kan nu mijn familieleden niet zien, kan niet naar een bruiloft of begrafenis in het buitenland. Mijn vrije wil is me ontnomen. De onzekerheid dat we de toekomst niet kennen, vind ik heel lastig.” Als lid van studentenraad SAM ziet hij dat de toestroom van internationale studenten naar Tilburg stukken minder is en dat buitenlandse studenten van veel dichterbij komen dan normaal het geval is. “De beperkende maatregelen remmen ons in de sociale contacten die we echt nodig hebben. Jongeren zoeken naar andere manieren om elkaar toch te ontmoeten. Daarover moeten we het blijven hebben, die behoefte om elkaar offline te ontmoeten, is er toch. Positieve effecten zijn dat je online makkelijk college kan volgen elders ter wereld, dus op dat vlak is de wereld juist kleiner. Maar digitaal college volgen kan niet op tegen een semester leven in een andere cultuur. Dat is toch essentieel anders.”

Gezondheid

Het thema gezondheid komt aan bod. De volgende personen schuiven aan:

 • Petri Embregts - Bijzonder hoogleraar m.b.t. leven met een verstandelijke beperking
 • Katrien Luijkx - Hoogleraar ouderenzorg
 • Bart Berden - Voorzitter Raad van Bestuur ElizabethTweeSteden Ziekenhuis
 • Benjamin Langman - Sportfysiotherapeut, Directie Sport Medisch Centrum

Doelgroep die zichtbaar moet blijven

Petri Embregts schetst de situatie voor mensen met een verstandelijke beperking: de impact is gigantisch. Wekenlang hebben we mensen, ouders en verzorgenden geïnterviewd over COVID-19 en hun ervaringen in de huidige tijd. Er was veel saamhorigheid, maar de sociale relaties van verstandelijk gehandicapten staan nog altijd erg onder druk. Er is angst voor de pandemie, angst om besmet te raken en angst over dingen die deze mensen niet kunnen begrijpen. Ouders hebben hun kinderen vanuit de 24-uurs zorg naar huis gehaald uit angst en liefde. We zien dat er behoefte is om met elkaar een eerlijk gesprek te voeren over onderwerpen als verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van e-health-oplossingen. Ik vind het belangrijk dat de groep mensen met een verstandelijke beperking zichtbaar blijft. Dat mensen blijven zien hoe groot de impact op hun leven is, zodat er ook onder de jeugd saamhorigheid ontstaat en iedereen snapt waarom we doen wat we doen.”

Autonomie van ouderen afgepakt

Katrien Luijkx schetst de situatie van ouderen. “Ouderen in het verpleeghuis hadden geen keuzes meer. Door de maatregelen mochten zij niet meer autonoom functioneren. Dat is schrijnend, zeker omdat er geen keuzevrijheid meer was. Het is belangrijk dat we nu weer naar hen gaan luisteren en met ze praten. We mogen niet over hen beslissen zonder hen te raadplegen.”   

De groep versus het individu

Benjamin Langman zocht als fysiotherapeut al snel naar alternatieven toen hij alleen nog uit medische noodzaak patiënten mocht zien: “Je wilt immers wel helpen. E-health was tot voorkort vanuit zorgverzekeraars en vergoedingen een issue. En ook sporters stonden er niet echt voor open. De processen zijn versneld. We hebben in de afgelopen periode ook gezien dat er een taboe heerst op het kiezen van het groepsbelang boven de zeggenschap van het individu. Dat blijft een spannend onderwerp.” 

Solidariteit lang volhouden

Dat vindt ook Bart Berden als ziekenhuisbestuurder. “Ik ben bezorgd, we hebben de eerste golf amper kunnen verteren en de nieuwe uitdaging staat al voor de deur, nu het aantal opnames weer toeneemt. In het nieuwe samen is het thema solidariteit en compassie. Door de omstandigheden gingen we weg van het belang van het individu. Inmiddels is dat wel weggeëbt. Solidariteit is een controversieel onderwerp en het is moeilijk om lang vol te houden. Het haakt ook aan bij schaarste in de zorg. De autonomie van de patiënt is belangrijk, maar bij schaarste is het belangrijk om ook te durven kijken naar het grotere geheel, de groep. Dat is een gevoelig onderwerp, maar we kunnen er niet buiten.”

Digitale transformatie

Het thema digitale transformatie komt aan bod. De volgende personen schuiven aan:

 • Kenny Meesters - Onderzoeker management en informatiesystemen
 • Max Louwerse - Hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie
 • Merwin de Jongh - CEO Building Blocks
 • Jantien Borsboom - Projectleider Digilab LocHal

Data om keuzes te maken

Kenny Meesters licht toe hoeveel informatie we tot onze beschikking hebben. “We hebben apps en dashboards ontwikkeld om de crisis te monitoren, maar er is een tweede ontwikkeling van belang. Hoe gaan we duidelijk maken dat data er is om mensen te helpen goede keuzes te maken? Als we informatie op een goede manier met elkaar gaan delen, kunnen we van repressief crisisdenken naar mensen helpen om verstandige, individuele keuzes te maken. Het is een uitdaging ervoor te zorgen dat zaken duidelijk zijn. Dat is een basisbehoefte. Pas als dat in orde is, kunnen mensen ook daadwerkelijk nadenken over de lange termijn.”

Eindeloze mogelijkheden

Max Louwerse licht toe: “Ik wil het nieuwe normaal in het onderwijs niet accepteren. Ik heb veel respect voor iedereen die er in de huidige omstandigheden mee aan de slag gaat, maar het is niet hoe het zou moeten zijn. Ook als wetenschapper weet ik niet wat het einddoel is. Datascience en artificial intelligence zijn geweldige middelen met eindeloze mogelijkheden. En over die mogelijkheden denken we nog niet genoeg na. Maar dat moet juist wel nu.”

Skills om mee te doen

Jantien Borsboom vertelt: “In onze programma’s in de bibliotheek kijken we naar hoe we mensen kunnen helpen om te gaan met de nieuwe werkelijkheid. Hoe ga je om met al die nieuwe skills die je nodig hebt? Hoe vorm je een mening over alle data die op je afkomen? Digitale transformatie is een kans om mensen te betrekken bij de discussie. Hier in de bibliotheek kunnen we mensen bij uitstek hierin meenemen, zodat ze een rol kunnen spelen in het geheel.”

Data om de praktijk te veranderen

Merwin de Jongh: “Het onderwerp data ligt onder een vergrootglas, maar het is niet nieuw. De kunst is om data te gebruiken om de praktijk ermee te veranderen of te sturen. Datascience is geen doel, maar een middel. We kunnen het aanwenden om mensen persoonlijke informatie te geven en ze zo te helpen. Als data waarde voor jou persoonlijk heeft, dan treedt er geen datamoeheid op over abstracte grafieken en voorspellingen. We hebben techniek ontwikkeld om onszelf te helpen, laten we dat gebruiken. Hierdoor creëren we tijd en ruimte om de kwetsbaren in de maatschappij te helpen.”

Participatie

Het thema participatie komt aan bod. De volgende personen schuiven aan:

 • Conny Rijken - Hoogleraar mensenhandel en globaliseren
 • Tim Reeskens - Associate professor sociologie
 • Esmah Lahlah - Wethouder arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid Gemeente Tilburg
 • Carina Kruijsse - Bestuurder SMO Traverse

Niet cynisch worden

Conny Rijken geeft een toelichting over arbeidsmigratie. “Westerse landen zijn afhankelijk van arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de agrarische wereld. Dit is in de huidige omstandigheden weer bewezen. Daarnaast zijn ook de slechte werk- en leefomstandigheden wederom duidelijk in beeld geweest. De drive om dit soort kwesties te verbeteren, is vooral een economische. Dat legt gewoon meer gewicht in de schaal. Het is verstandiger om dit feit te omarmen en ernaar te handelen, dan er cynisch over te zijn.”

Toenadering vinden

Tim Reeskens ziet vanuit sociologisch perspectief: “Waarden van mensen blijven hetzelfde, ook in een crisistijd zoals nu. We zien wel dat opvattingen over politiek sterk zijn veranderd. Veel mensen willen een sterke leider. En omdat ze dat allemaal willen, komen mensen ook nader tot elkaar. We zien dit als een tijdseffect en schatten in dat politieke opvattingen wederom veranderen en mensen weer verder uit elkaar zullen geraken.”

Solidariteit vasthouden

Esmah Lahlah ziet als wethouder veel van de Tilburgse maatschappij: “De tweedeling in de stad is  zorgelijk. Er zijn grote groepen mensen met talent die toch kwetsbaar zijn en dus hard getroffen worden. Er is veel eenzaamheid onder jongeren en ouderen. Kinderen hebben onderwijsachterstanden opgelopen. Feit is dat je elkaar nodig hebt, dat kennis en innovatie nodig zijn. Net als inzet van iedereen, zodat er een nieuwe samenleving groeit waarin echt iedereen mee kan doen. Ik herken de waarde die aan het economisch belang gegeven wordt, waar het zojuist over ging. Ik vind dat we anders moeten kijken naar wat echt een economisch belang is. Het gaat dan niet alleen om geld en winst, maar ook om het investeren in mensen, om het geven van bestaanszekerheid en het bieden van perspectief. Want dat loont. Het is nodig om verder te kijken dan het kortetermijnbelang en als maatschappij niet terug te vallen in oude reflexen. In het begin zag je fantastische buurtinitiatieven en hulpacties. Dat is nu weggeëbd. We moeten echt kijken hoe we dit soort solidariteit juist vast kunnen houden.”

Carina Kruijsse heeft veel dak- en thuislozen in Tilburg zien worstelen met de omstandigheden: “Als je geen thuis en geen binnen hebt, terwijl je volgens de overheid juist in je huis moet blijven, is dat heftig. Toch hebben onze cliënten heel veel flexibiliteit laten zien en hebben ze ook hun eigen regie genomen. Maar natuurlijk hebben ze wel hun structuur gemist, bijvoorbeeld omdat we ook bij onze dagbesteding keuzes hebben moeten maken. Het aantal daklozen in Nederland groeit, veel mensen vallen buiten de boot en in coronatijd is die groep groter geworden. Als we daar nu niet gezamenlijk naar gaan kijken, dan wordt dit alleen maar erger. Als Traverse hebben we onze samenwerkingspartners in Tilburg opgeroepen om mee te werken aan preventie, vroege signalering, creatievere woonoplossingen en beter passende zorg voor mensen in een dak- of thuisloze situatie. Voor 50 daklozen willen we richting 1 juli 2021 weer een thuis hebben gevonden.”

Vooruit kijken naar ‘hoe nu verder’

Ter afsluiting wendt het presentatieduo zich nogmaals tot Ton Wilthagen en Margriet Sitskoorn en vraagt hen terug te blikken op de middag en vooruit te kijken naar ‘hoe nu verder’.

Ton: “Je ziet bij iedereen het verlangen om offline contact te hebben. Tegelijkertijd concluderen we ook dat het gebruik van online tools nog veel meer potentie heeft en dat we daarmee een enorm bereik kunnen realiseren. Het biedt veel perspectief. En gelijktijdig vraagt het terugbrengen van het offline leven om een stevig staaltje social engineering.

"Dat new common willen we graag doorzetten op een programmatische wijze en in co-creatie met de maatschappij"

We zien de kwetsbaarheden van onze samenleving duidelijker dan ooit, een vaccin lost dat niet op. In de eerste maanden was iedereen tot alles bereid, dat is iets wat diep in mensen zit. Dat men het nu niet meer volhoudt, heeft ook te maken met het feit dat er niet altijd meer ruimte is om solidair te zijn. Het leven thuis gaat door, iedereen is aan het werk. Onze prioriteiten zijn veranderd. De hang naar solidariteit hebben we nog steeds, om het te kunnen waarborgen moeten we het institutionaliseren. Daarnaast moeten we toe naar een breder welvaartsdenken. In de oude economie hadden zaken van waarde een prijs. En tegenwoordig heeft alleen alles met een prijs ook waarde. Daar moeten we echt breder naar gaan kijken. Over vanmiddag: dit is het new common van Tilburg, hier in de LocHal. Dat new common willen we graag doorzetten op een programmatische wijze en in co-creatie met de maatschappij.”

Margriet sluit af: “We zijn dit project begonnen met een boek als vertrekpunt. Iedereen wil meedoen, er is veel kennis en volop talenten. We doen daarom ook een oproep: pas je kennis toe op de nieuwe situatie, zodat we samen aan iets kunnen bouwen. We kunnen met z’n allen verder komen en dat is precies waar we nu ook mee bezig zijn.”

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.

Publicatiedatum: 28 september 2020