Alumna graduation

Alumnivereniging Ludens

Netwerk van vrijetijdwetenschappers van Tilburg University

Ludens is de alumnivereniging van opleidingen Vrijetijdwetenschappen en Leisure Studies van Tilburg University. Het vormt een netwerk van vrijetijdwetenschappers. Ludens verbind haar leden middels on-line en off-line activiteiten. Jaarlijks kun je een drietal activiteiten verwachten. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten, lezingen en vrijwel altijd is er ruimte om tijdens de borrel oud-studiegenoten te spreken. On-line is Ludens actief op LinkedIn in haar eigen groep. Via dit medium wisselen leden vacatures uit, voert men een discussie of kun je contactgegevens van je oud-studiegenoten opzoeken.

Lid worden

Lidmaatschap van Ludens is gratis. Per activiteit wordt er een bijdrage van de deelnemende leden gevraagd.  Je kunt lid worden wanneer afgestudeerd vrijetijdwetenschapper bent (doctoraal of bachelor) of wanneer je de master Leisure Studies hebt afgerond. Ludens staat ook open voor bijna afgestudeerden, dus masterstudenten Leisure Studies.

Meld je aan als lid

Organisatie

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Simon de Wijs
  • Secretaris: Daan Oudbier
  • Penningmeester: Arjen van Ulden

Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door leden die zich structureel of per activiteit inzetten voor de vereniging. Een bijzondere vermelding is hier op zo’n plaats voor Ellen Baas en Susan Wiltink. Heb je een suggestie voor een activiteit of bedrijfsbezoek, of wil je je inzetten voor de vereniging, stuur dan een e-mail naar ludens@tilburguniversity.edu.