Brabant-Collectie Startpagina 2

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Missie en visie Brabant-Collectie

De Brabant-Collectie beheert in opdracht van de provincie Noord-Brabant een omvangrijke verzameling (historisch) documentair- en beeldmateriaal over het voormalig Hertogdom Brabant en de huidige provincie Noord-Brabant. De collectie wordt ontsloten met als doel deze beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden in de geschiedenis van de provincie Noord-Brabant. 

Hiervoor wordt de collectie continue aangevuld en wordt publieksgebruik ondersteund en aangemoedigd. Door onderzoek op basis van de collectie ontstaan weer nieuwe publicaties, door voorlichting wordt kennis over de eigen historie en leefomgeving vergroot. Samenwerking met andere instellingen zorgt dat er een breed platform wordt gecreëerd, waarop uitwisseling van kennis mogelijk is. Behoud en beleving van erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties wordt gerealiseerd. Op deze wijze levert de Brabant-Collectie een bijdrage aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijk waardenpatroon en identiteit.

De fysieke collectie is voor iedereen gratis toegankelijk. Ook via internet streven wij naar een eenvoudige toegankelijkheid. Het verstrekken van en het assisteren bij het zoeken naar informatie gebeurt zowel in persoonlijk contact tijdens de openingsuren, als via telefoon en mail. Eventueel wordt doorverwezen naar andere instellingen. Via publicaties, tentoonstellingen, symposia en evenementen, lezingen, rondleidingen, instructies en andere communicatie-uitingen wordt het publieksbereik vergroot. 

Verder wordt advies gegeven met betrekking tot beheer en behoud van collecties, is het mogelijk om een stage te vervullen of om als vrijwilliger een bijdrage te leveren.

Activiteitenverslagen Brabant-Collectie