News and events Tilburg University

Accelerator Workshop: Social Entrepreneurship

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: T.B.D.

De afgelopen twee decennia is de aandacht voor ondernemerschap toegenomen - als een onderwerp dat moet worden onderwezen in business- en managementscholen, als een gerichte aanpak door regionale regeringen en beleidsmakers, maar ook door investeerders. De toename van het aantal nieuwe start-ups per dag, de scale-ups en de geboorte van 'unicorns' is het bewijs van het belang van ondernemerschap en hoe ondernemers vorm geven aan en bijdragen tot de samenleving en de economie. 

Workshop Social Business Modelling

Succes wordt echter vaak afgemeten aan winstgevendheid en marktaandeel. Helaas heeft een dergelijke focus de neiging om vaak voorbij te gaan aan of geen oog te hebben voor belangrijkere maatschappelijke en milieukwesties. Het is dan ook niet verrassend dat kapitaalgedreven, op aandeelhouders gerichte bedrijven en ondernemingen vaak winst pakken voor zichzelf, terwijl ze de gemeenschappen om hen heen negatief beïnvloeden. Dit roept dan ook de vraag op - Hoe kunnen organisaties economische winst blijven maken en tegelijkertijd bijdragen aan de samenleving en gemeenschappen waarin zij zich bevinden? Of kunnen ondernemers zich richten op het creëren van sociaal welzijn en tegelijkertijd niet verlegen zitten om het maken van winst om hun bedrijf draaiende te houden?  Gelukkig is het antwoord op deze vraag: ja! 

In minder dan een decennium is het aantal organisaties dat zich naast het maken van winst, ook richt op het creëren van een positief effect op de samenleving, toegenomen. Dergelijke organisaties - aangeduid als sociale ondernemingen, en de oprichters als sociale ondernemers - spelen een evenwichtsspel. Door ervoor te zorgen dat zij zich niet alleen richten op winst, maar ook op hoe zij met hun onderneming een impact kunnen creëren op verschillende gemeenschappen. Het structureren van dergelijke organisaties - hoe de focus op winst in evenwicht te brengen met de focus op het "uitgeven" van geld om goed te doen - is vaak lastiger dan het lijkt. 

Deze workshop zal u helpen begrijpen en inzichten verwerven met behulp van Social Enterprise Business Modelling. 

Enkele belangrijke punten die tijdens de workshop aan bod komen zijn:

  • Hoe is een Sociale onderneming anders dan een reguliere onderneming/bedrijf/startup, maar ook anders dan NGO's, stichtingen (Stichting) (aan de hand van diverse Nederlandse en internationale bedrijfsvoorbeelden)?
  • Kan een reguliere onderneming een Sociale onderneming worden?
  • Leren hoe je Social Enterprise Business Model Canvas kunt gebruiken om te begrijpen hoe je een nieuwe Social Enterprise ontwerpt of je bestaande onderneming herstructureert. (Met uw idee als voorbeeld of een in de workshop aangereikt idee)

Je hoeft geen achtergrond in business, management of ondernemerschap te hebben om deze workshop te volgen en er voordeel uit te halen. Je zult de lessen snel begrijpen als u ooit een product in een winkel hebt gekocht of verkocht.