De groene campus van Tilburg University

Duurzaam huisvestingsbeleid

Tilburg University is trots op haar groene campus. Het is in Nederland een unieke campus. We houden daarom rekening met het behoud van de groene uitstraling tijdens de campusontwikkelingen. Ook duurzaamheid krijgt veel aandacht in de huidige plannen.

De duurzaamheidsambities van Tilburg University zijn geïntegreerd in het huisvestingsbeleid, in zowel zichtbare als onzichtbare oplossingen. Bij bestaande gebouwen draagt het spaarzaam omgaan met ruimte (minder m² met meer kwaliteit) in belangrijke mate bij aan de duurzaamheidsdoelen. Uitgangspunt bij volledige nieuwbouw is het behalen van het duurzaamheids-certificaat ‘BREAAM Excellent of Outstanding’ en het voldoen aan de BENG-norm (bijna-energie neutrale gebouwen) en ambitieniveau Frisse scholen klasse A. Daarnaast speelt circulair bouwen een steeds belangrijkere rol in onze projecten, zowel nieuwbouw als renovatie. Circulair bouwen komt voor uit de circulaire economie waar het draait om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen waardoor deze oneindig hergebruikt kunnen worden.

Tilburg University is trots op haar groene campus. Het is in Nederland een unieke campus. We houden dan ook rekening met het behoud van de groene uitstraling tijdens de campusontwikkelingen en versterken die daar waar mogelijk. We stimuleren biodiversiteit en vergroten de infiltratie van hemelwater.