Fitnessen kun je bij het Sports Center bij Tilburg University

Privacy statement Sports Center

Het sportcentrum faciliteert sportvoorzieningen waar studenten, alumni en medewerkers gebruik van kunnen maken. Voor het het afsluiten van een sportabonnement hebben we gegevens nodig. Op deze pagina lees je hoe we met de gegevens omgaan.

Grondslag en doelen van de verwerking

Op basis van de overeenkomst die je afsluit met het sportcentrum, verwerken we jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap;
  • Om lessen, cursussen en accommodaties te kunnen reserveren;
  • Om met jou te communiceren door het verzenden van elektronische nieuwsbrieven;
  • Om je toegang te verschaffen tot onze sportaccommodaties.

Op basis van toestemming, verwerken we jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Om je toegang te verschaffen tot onze sportaccommodaties;
  • Om je gebruik te laten maken van de kluisjes;
  • Lenen van sportbenodigdheden.

Soort gegevens

Voor de registratie van uw lidmaatschap verwerkt het sportcentrum de volgende persoonsgegevens:  voornaam, achternaam, e-mailadres en het bankrekeningnummer indien er gekozen wordt voor automatische incasso.  Als je als alumnus wilt blijven sporten, registreert het sportcentrum je afstudeerdatum.  Daarnaast verwerken we gegevens over je bezoeken en reserveringen van lessen, cursussen en accommodaties.

Het sportcentrum bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wij willen onze leden de mogelijkheid geven om na opzegging van het lidmaatschap deze binnen een jaar weer te kunnen continueren. Om deze reden bewaren wij jouw persoonsgegevens tot een jaar na beëindiging van het sportabonnement.

Gebruik van de lockers

Voor het gebruik van de lockers kun je gebruik maken van een pincode of je kunt een vingerscan laten maken. Hiervoor dien je je vinger te laten scannen bij de frontoffice. 

Verklaring biometrische controle Delcom. 

Beveiliging

De door ons gebruikte ICT-systemen hebben een adequate beveiliging. Voor de vingercan maakt ons systeem, in tegenstelling tot systemen die de overheid gebruikt, gebruik van een algoritme dat niet te herleiden is tot een echte afdruk. Je vingerafdruk wordt gescand, dit plaatje wordt in de scanner omgevormd tot een cijferreeks. De afbeelding zelf wordt meteen weggegooid en deze cijferreeks is ook nog eens beveiligd met encryptie. Deze codes zijn nooit terug te herleiden tot persoonsgegevens. Meer informatie over deze methode en het waarborgen van je privacy.

Wij maken back-ups van de data in onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Wij maken een dagelijkse back-up die wij maximaal 30 dagen bewaren.

Verstrekking aan derden

Naast de verwerking door de gecontracteerde verwerker geven wij de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens: zij hebben het recht de persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, te beperken, te wissen, over te dragen aan een derde partij, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen en het recht een klacht in dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over deze rechten vindt u op de webpagina Privacy Statement Tilburg University.