Doe aan yoga bij het Sports Center

Over het Sports Center

Het Sports Center biedt een gevarieerd sport- en bewegingsprogramma aan op zowel recreatief als wedstrijdniveau. Dit doet het voor studenten, medewerkers en alumni (van de Tilburg University, de Fontys Hogeschool in Tilburg en de Avans Hogeschool in Tilburg) en voor externe partijen. Het Sports Center stimuleert deze groepen zich lichamelijk te vormen en begeleidt hen in de uitvoering daarvan.

Speerpunten van het Sports Center:

  • Het sportcentrum werkt kostendekkend (heeft geen winstoogmerk) om op die manier een sportabonnement aan te bieden die qua prijs past bij een studentenbeurs en een goede aanvulling is op de faciliteiten die de Tilburg University en de hogescholen haar medewerkers bieden.
  • Het is in het belang van bovengenoemde onderwijsinstellingen dat studenten en medewerkers beschikken over een gezonde lichaam en geest, zodat optimale prestaties in studie en werk kunnen worden bereikt. Het sportcentrum wil dit faciliteren en stelt daarbij kwaliteit boven kwantiteit.
  • Het sportcentrum heeft een breed sportaanbod, op recreatief en wedstrijdniveau. Daarvoor beschikt het over een uitgebreide accommodatie. Waar mogelijk worden de sporten 'in huis' beoefend. Is dit niet het geval dan zoekt het sportcentrum naar andere goede oplossingen waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.
  • Het sportcentrum hanteert bijzonder ruime openingstijden, zodat zijn sportabonnementhouders altijd een moment kunnen vinden om te sporten.
  • Sportiviteit wordt gecombineerd met gezelligheid. Het sportcentrum streeft naar een gezellige, gemoedelijke sfeer, waarbij waarden als respect, betrokkenheid, beleefdheid en vriendelijkheid centraal staan.
  • Het sportcentrum erkent Student Sports Council FOSST als belangenbehartiger van alle sportabonnementhouders. Het laat zich adviseren door FOSST en staat open voor advies en nieuwe ideeën. Omgekeerd verwacht het van FOSST een betrokken houding.
  • Het sportcentrum werkt intensief samen met de studentensportverenigingen die verbonden zijn aan de organisatie en biedt de verenigingen ook ondersteuning.
  • Het sportcentrum vindt topsport van groot belang en wil een bijdrage leveren aan het faciliteren daarvan binnen de regio.
Algemene voorwaarden Tilburg University Sports Center
Beleidsnotities Tilburg University Sports Center
Verklaring biometrische controle Delcom