Hartslagcafe - De Eeuwige Russische beer

De eeuwige Russische beer

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

*UITVERKOCHT* De spanning tussen Rusland en het Westen is om te snijden. Het topoverleg hapert en een militaire invasie dreigt in Oekraïne. Militair historicus Christ Klep zet het speelveld uiteen en trekt parallellen met het verleden. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 20:00 - 21:30 uur.  Het is niet meer mogelijk hiervoor kaarten te verkrijgen.

Uitverkocht.

Houd rekening met de corona-regels van de Paradox: 3G, anderhalve meter en mondkapje mee.

Op het spel

Het is onrustig in de landen rondom Rusland. President Poetin wil de Russische invloedssfeer in ere herstellen en eist dat het Westen zich uit de aan Rusland grenzende landen terugtrekt. Het onafhankelijke Oekraïne ziet zich gemangeld tussen de twee kampen, maar ook de Baltische staten en Polen zijn ondanks hun NAVO-lidmaatschap niet zeker van hun zaak. Het Westen is niet geneigd de Russische eisen serieus te nemen, maar hoopt het gesprek wel gaande te houden. Wat staat er nu eigenlijk echt op het spel? En waarom loopt het juist nu zo hoog op?

Strategieën

Met de dag volgen de ontwikkelingen zich nu snel op. Maar welke doelen streven de Russen en de Westerse landen nou na? Welke scenario’s dreigen als de diplomatie stokt? Over welke middelen beschikken beide kampen? Welke prijs zijn betrokken landen bereid te betalen? En welke moeite kost het beide kampen de eenheid te bewaren?

Actualiteit in historisch perspectief

Spreker is Dr. Christ Klep, militair historicus en universitair docent gespecialiseerd in militaire vraagstukken en internationale betrekkingen. Hij gaat in op de continuïteiten die hij in de actuele strijd herkent en plaatst de huidige ontwikkelingen in historisch perspectief.

Er is volop ruimte voor vragen.

Hartslagcafé

Het Hartslagcafé is een initiatief van Studium Generale

Het Hartslagcafé is een maandelijkse rubriek voor analyse en discussie over maatschappelijke ontwikkelingen. In het centrum van Tilburg, op de planken van muziekpodium Paradox, spreken bekende en onbekende denkers en wetenschappers. Interessant voor iedereen!

Contact: Has Klerx (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.

Volg Studium Generale op social media