Joep Dohmen

‘Iemand zijn’ in veranderende tijden

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

Hoe kunnen we ons leven vormgeven? Op welke manieren kunnen wij ons ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken mensen? Op zoek naar praktische wijsheid neemt filosoof Joep Dohmen ons mee hoe we iemand kunnen zijn in veranderende tijden. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 20:00 - 22:00 uur.  Reservering tickets via Paradox (vol=vol):


Jezelf begrijpen

We leven in een vloeibare tijd. Er zijn zoveel invloeden en zoveel opties. Er klinken zoveel stemmen en er is zoveel lawaai. Hoe kunnen we daarin overeind blijven en onszelf zijn? Het is volgens Joep Dohmen wel degelijk mogelijk dat we onszelf beter gaan begrijpen. We kunnen onze emoties en verlangens onderzoeken en gaandeweg ontdekken wat we echt willen.

Blijvend leren leven

Dohmen betoogt dat we de voorbije decennia onze zelfdiscipline zijn kwijtgeraakt en dus opnieuw moeten gaan oefenen. Hoe moeilijk de omstandigheden intussen ook zijn, we kunnen leren omgaan met de vele versnellingen en met meer aandacht leven in het hier en nu. We moeten weer leren om elkaar te waarderen en de onderlinge verschillen te verdragen. 

Authentiek en sociaal

Hoe bewandel je je eigen levenspad? 

Aan de hand van zijn magnus opus ‘Iemand zijn’ leidt Joep Dohmen ons in hoe je dat niet egocentrisch doet, maar authentiek en bewust van anderen.

Iemand zijn - Boek Joep Dohmen

Joep Dohmen 

Joep Dohmen is emeritus-hoogleraar ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en Lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Dohmen was medeoprichter van Filosofie Magazine en promoveerde op Nietzsche over de menselijke natuur. Hij schreef diverse boeken over o.a. persoonsvorming (bij jongeren en ouderen), filosofische levenskunst, Nietzsche en vrijheid.

Meer informatie

Dit Hartslagcafé wordt georganiseerd door Studium Generale, Tilburg University in samenwerking met studievereniging Sapientia Ludenda.

Het Hartslagcafé is een maandelijkse rubriek voor analyse en discussie over maatschappelijke ontwikkelingen. In het centrum van Tilburg, op de planken van muziekpodium Paradox, spreken bekende en onbekende denkers en wetenschappers. Interessant voor iedereen!

Contact: Has Klerx  (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.

*Tijdens dit programma worden er foto’s gemaakt, bezoekers kunnen hierop zichtbaar zijn. 


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media