Yellow duck, Nietzsche, Philosophy

Nietzsche & the free market

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Blackbox, Esplanade building

Wat kunnen bedrijven en bedrijfsethici leren van Friedrich Nietzsche? Filosoof Max van der Heijden vertelt je ‘All you need to know about…’ de nihilistische markt en de Nietzscheaanse Übermensch als CEO. (Engels/ SG-Certificaat)

Meer over dit programma op de Engelstalige pagina

 

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.The program is organized by Studium Generale.