University Library

Buijnsters-Smets Kinderboekencollectie universiteitsbibliotheek

In 2014 heeft de bibliotheek van Tilburg University de Buijnsters-Smets kinderboekencollectie verworven. Het betreft een bijzondere collectie oude Nederlandse kinderboeken (18e, 19e en vroeg 20e eeuw), in ruim veertig jaar bijeengebracht door het echtpaar Buijnsters-Smets. Deze collectie vormde ook de grondslag voor hun publicaties over achttiende- en negentiende-eeuwse kinderboeken als de  Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800  (Zwolle 1997) en Lust en Leering (Zwolle 2001).  

In 2015 heeft het echtpaar Buijnsters-Smets ook een kleinere collectie moderne Nederlandse prentenboeken voor kinderen van hun overleden dochter Simone aan de bibliotheek geschonken.

De titels zijn ingevoerd in de catalogus van de bibliotheek van Tilburg University (WorldCatDiscovery), en zijn in één keer op te vragen door in het zoekscherm KBSK in te typen.

De titels zijn ook terug te vinden in de catalogus van het Centraal Bestand Kinderboeken, wederom door in het zoekscherm KBSK in te typen.

De boeken zijn mede aangeschaft ten behoeve van onderzoek en onderwijs naar jeugdliteratuur bij Tilburg School of Humanities.

De boeken zijn aan te vragen via de catalogus en vervolgens ter inzage in de Raadpleegruimte van de Brabant-Collectie op niveau 0 in de bibliotheek. Meer informatie over de contact- en bezoekersinformatie Brabant-Collectie.

Interessante links